УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Летња школе архитектуре и шумарства на Гочу
СКОЧ НА ГОЧ
15-27. август 2016.
Наставна база „Гоч“, Гоч

Архитектонски и Шумарски факултет Универзитета у Београду позивају вас на летњу школу СКОЧ НА ГОЧ, која ће се одржати у најшумовитијем делу ове планине. СКОЧ НА ГОЧ ће се бавити истраживањем природе у контексту науке, уметности и архитектуре кроз преиспитивање значаја позиције и утицаја човека на природни амбијент.

Летња школа СКОЧ НА ГОЧ 2016. је конципирана као низ радионица које ће спровести наставници Архитектонског и Шумарског факултета из Београда, уз пратећи циклус гостујућих предавања и дискусија. Тематски оквир школских радионица истражује и презентује повезаности дисциплина архитектуре и шумарства на више различитих нивоа – између осталих кроз екологију, креативно занатство, уметност и репрезентацију, и друго. Кроз креативан, индивидуални или заједнички рад учесници радионица одговарају на питања:

• шта је потребно да би природни амбијент постао атрактивна и приступачна средина у околностима неопходног очувања његовог диверзитета и културног идентитета простора;
• кроз које и какве материјале и функционалне захтеве (архитектонске и/или уметничке интервенције) се могу афирмисати (и/или активирати) проиродни простори;
• на које начине и/или кроз које форме је могуће подстаћи перцепцију и доживљај простора природног амбијента уз очување истих као посебно значајне културне/природне баштине;
• да ли су заштита и развој супротстављене или паралелне стратегије.

Летња школа је намењена студентима основних и мастер студија Универзитета у Београду. Учешће у летњој школи вреднује се са 2 ЕСПБ. Студентима Архитектонског факултета учешће у летњој школи биће признато кроз предмете радионица у школској 2016/17.

Летња школа СКОЧ НА ГОЧ 2016. обухватиће 7 радионица. Структура летње школе подразумева да учесници (студенти) бирају по једну радионицу из сваке групе и самостално или у групи, већ према афинитету радионичара, успостављају корелацију две радионице радећи на једном задатку.

Летња школа СКОЧ НА ГОЧ одржаће се у периоду 15-27. август 2016. године у Наставној бази „Гоч“. Цена је 25 200, 00 РСД. Плаћање је могуће извршити у целости или на 3 једнаке рате.

Пријавите се!

Пријаве за летњу школу су отворене од 01-20. јуна 2016. године.
Заинтересовани студенти се могу пријавити на e-mail адресу skocnagoc@arh.bg.ac.rs.

Списак радионица


SkocNaGoc_Papirne_livade

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

1

ПАПИРНЕ ЛИВАДЕ
Проф. мр Бранко Павић

Истраживање природног амбијента Гоча одабиром, цртањем и мапирањем одређених места за прикупљање биљних и земљишних узорака, њиховом структурном и естетском анализом и њиховом применом у поступку ручне израде папира (папирне ливаде) као завршног резултата форензичко-уметничког истраживања. Упознавање и примена процеса јапанске израде папира од биљака.

SkocNaGoc_Geometrija_u_prirodi

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

1

ГЕОМЕТРИЈА У ПРИРОДИ
Доц. др Биљана Јовић

Радионица пружа могућност за развој и изражавање креативних склоности кроз испитивање геометрије, форме, композиције и визуелених комуникација. Израда Платонових тела уз мултимедијалну подршку – пројекција ДВД “Геометријска едукација применом принципа и алата 3Д анимације”. Од израђених тела развијају се композиције које би се постављале у пејзаж као привремене инсталације. Употреба материјала из природе.

SkocNaGoc_Most_ili_ceka

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

2

МОСТ ИЛИ ЧЕКА
Доц. др Ђорђе Стојановић

Релизација прототипског модела моста или чеке кроз активно учешће студената у свим фазама пројекта и реализације од концептуализације, преко разраде решења, израде извођачког пројекта, предмера и предрачуна грађевинских радова, израде динамичког плана, надзора грађевинских радова, примена техника конструкције и реализације, и коначно његове употребе.Реализација оваквог вида учења је условљена успостављањем нових и блиских односа између актера у грађевинској индустрији и образовних институција у нашој средини.

SkocNaGoc_Vremenska_modulacija_pejzaza

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

2

ВРЕМЕНСКА МОДУЛАЦИЈА ПЕЈЗАЖА
Доц. мр Милена Путник

Тема уметничке радионице која би се реализовала у оквиру летње школе је временска модулација пејзажа, при чему је време узето у пуном распону значења – и као атмосферске прилике, и као ритмови дана, и као проток времена кроз који се одвијају промене у пејзажу. Нагласак истраживања је на односу природних процеса и човекових утицаја, где би примере интеракције ових елемената у непосредној околини полазници анализирали и тумачили са различитих аспеката, а затим и транспоновали у уметничку форму краткотрајних интервенција у пејзажу, које би биле забележене и посредоване цртежом, фотографијом или аудио/видео форматом. Неки од циљева радионице јесу јачање еколошке свести полазника, које би требало да уследи из схватања ‘неприродности природе’, тј свеобухватних размера човековог утицаја на околину; и тражење алтернативних приступа кроз аналогије са природним процесима.

SkocNaGoc_Zeleni_zid

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

3

ЗЕЛЕНИ ЗИД
Доц. мр Будимир Судимац

Испитивање потенцијала и могућности израда вертикалних дрвених система који имају генерисану вегетациону структуру. Структурне карактеристике и архитектонски детаљи су основ радионице.

SkocNaGoc_Istorijski_kontekst

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

3

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ
Ас. маст. инж. Бранко Кањевац

Упознавање са културно историјским наслеђем локације на којој се летња школа одвија. Са посебним освртом везаним за књигу легата у Ректорату – легат Краљице Наталије београдском Универзитету.

SkocNaGoc_Oseti_prirodu_4x3

Траг, Роб Мулхоланд | Vestige by Rob Mulholland – David Marshall Lodge – Scotland

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ОСЕТИ ПРИРОДУ
Доц. др Ана Никезић

Испитивање начина на који природни амбијент Гоча кроз минималне интервенције може бити експониран, препознат. Испитује се веза човека и природе кроз сензуализацију амбијента, односно кроз препознавање, бележење, мерење и деловања на њене аспекте и карактеристике (искуство бити у природи, текстура природе, рефлексије, мирис, укус, микролокацијски услови, отисак природе, биљне врсте, светлост, сенка, облици и боје природе).