УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2016_Pozoriste-lutaka-Pinokio

ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА „ПИНОКИО“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ИДЕЈНИ ЈЕДНОСТЕПЕНИ АНОНИМНИ АРХИТЕКТОНСКО – УРБАНИСТИЧКИ К О Н К У Р С за дизајн ИЗРАДЕ РЕШЕЊА ПРЕУРЕЂЕЊА ЕКСТЕРИЈЕРА И ДЕЛА ЕНТЕРИЈЕРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО“ У УЛИЦИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 1, ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД, ГРАД БЕОГРАД
КОНКУРС СЕ СПРОВОДИ У САРАДЊИ СА АСОЦИЈАЦИЈОМ СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

Задатак конкурса чине три сегмента:
1. Архитектонско прилагођавање постојеће фасаде објекта бившег биоскопа „Југославија“ Позоришту лутака „Пинокио.
2. Архитектонско-технолошко-уметничко прилагођавање једног дела ентеријера бившег биоскопа „Југославија“ намени и формирати простор за музеолошку поставку луткарских експоната.
3. Преуређење спољног уређења амбијента у духу луткарског позоришта.

Наградни фонд:
Укупни наградни фонд износи 360.000 динара у бруто износу са основним полазиштем:
Прва награда у висини од 180.000 динара у бруто износу
Друга награда у висини од 120.000 динара у бруто износу
Трећа награда у висини од 60.000 динара у бруто износу
* Жири задржава право да награде распореди и на други начин из оправданих разлога, које ће образложити у својој одлуци.

Жири Конкурса:
1. Проф Александар Радојевић, диа, – председник Жирија
2. Милош Станковић, диа, представник АСА – заменик председника Жирија
3. Зоран Маневић, диа, представник АСА – члан Жирија
4. Игор Бојовић, драматург и сценариста, директор Позоришта лутака „Пинокио“ – представник расписивача – члан жирија
5. Бранка Стојковић драмски уметник, самостални стручни сарадник у Секретаријату за културу – члан Жирија

Преузимање подлога и програма Конкурса:
Учесници могу наручити Конкурсни материјал постављањем упитника на e-mail адресу спроводиоца конкурса, Асоцијације српских архитеката: asa@sbb.rs, у којем ће доставити и скенирани доказ за уплату од 3.000,00 динара на текући рачун: 205-189423-45, Комерцијална Банка, ад, Београд, са назнаком: Конкурсне подлоге за Позориште лутака „Пинокио.“ Конкурс почиње да тече од 30.05.2016. године.

Радови се предају 30.07.2016. године у периоду од 10 до 14 часова непосредно у просторијама Позоришта лутака „Пинокио“, или поштом на адресу: Позориште лутака „Пинокио”, Гоце Делчева 1, 11070 Нови Београд.

Радови се предају са назнаком ”За дизајн ИЗРАДЕ РЕШЕЊА ПРЕУРЕЂЕЊА ЕКСТЕРИЈЕРА И ДЕЛА ЕНТЕРИЈЕРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО“ У УЛИЦИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 1, ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД, ГРАД БЕОГРАД”.

Жири ће донети одлуку о изабраним радовима до 31.08.2016. године. Резултати конкурса ће бити објављени првог радног дана, након доношења одлуке на интернет страници www.pinokio.rs и у дневним новинама ”Политика” у року од 5 дана након доношења одлуке.