UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_Ohrid-Summer-School

Univerzitet Američki koledž Skoplje | Škola arhitekture i dizajna
IV internacionalna letnja škola arhitekture i dizajna
Ohrid, Republika Makedonija
25. jun – 02. jul 2016.

Tema:

MEKI PROSTORI

Javni prostori su iskusili brzu transformaciju poslednjih godina u smislu funkcije. Pod pritiskom kapitala i privatizacije, javne otvorene prostore mnogi vide kao profit. Tema zadata od strane HHF-a, “Meki prostori”, baviće se preispitivanjem javnih prostora i ulogom urbanih praznina. Studenti će biti pozvani da generišu okvire za moguće aktivnosti i korišćenje javnog prostora, i da provere mogućnosti transformacije urbanih praznina u prostore koji će pozitivno doprinositi urbanom jezgru. Ohrid, grad koji je iskusio takvu tranformaciju, je idealno okruženje za temu radionice.

Glavni predavači:
Tilo Herlach, Simon Hartmann & Simon FrommenwilerHHF Architects / Bazel, Švajcarska

HHF Architects su osnovali Tilo Herlah (Tilo Herlach), Simon Hartman (Simon Hartmann) i Simon Fromenviler (Simon Frommenwiler) 2003. godine. Od tada HHF Architects su realizovali brojne projekte u Švajcarskoj, Nemačkoj. Kini, Francuskoj, Meksiku i SAD. Obim rada kreće se od urbanizma do izgradnje objekata u velikoj razmeri – javnih paviljona i enterijera. Od samog početka su bili u potrazi za saradnjom sa drugim arhitektama i umetnicima kako bi proširili svoje poglede na projekte i obogatili kvalitet specifičnih predloga. U tom kontekstu pojavili su se i svetski priznati grupni projekti kao što su Ruta del Peregrino i plodna saradnja sa kineskim umetnikom Ai Veiveijem (Ai Weiwei).


Povezani tekstovi:
Letnja škola arhitekture i dizajna: Biheviorologija na Ohridu – Ohrid 2015.
Letnja škola arhitekture i dizajna: METABOLIZAM PONOVO – Ohrid 2014.


Ko može da se prijavi?
Studenti koji su završili šesti semestar studija arhitekture ili dizajna.

Prijavljivanje:
Uz popunjeni formular prijave, kandidati treba da dostave A4 portfolio (maksimum 5 strana) + biografiju (sa fotografijom) u .PDF fomatu na e-mail adresu: ohridss@uacs.edu.mk

Portfolio treba da je dizajniran i formatizovan za pregled u digitalnom formatu, tj. na ekranima. Maksimalna veličina fajla je 3MB.

Krajnji rok za predaju prijava je petak, 03. jun 2016. godine. Odabrani kandidati biće obavešteni pre 06. juna 2016. godine, putem e-mail-a.

Sertifikat će biti dodeljen po završetku letnje škole, kao i 2 ESPB boda. Imajte na umu da je broj mesta ograničen!

Kotizacija:
Kotizacija za letnju školu je 200 evra po učesniku. Kotizacija obuhvata radionice, smeštaj , obroke i prevoz Skoplje – Ohrid – Skoplje. Učesnici treba da donesu svoj laptop računar.

Kontakt:
Za sva druga pitanja vezana za letnju školu, kontakt adresa je: ohridss@uacs.edu.mk

Veb strane:
www.uacs.edu.mk/ohridss
www.facebook.com/ohridss
http://ohrid-architecture-ss.tumblr.com/

Prijavite se!