УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

11/05/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Моделовање понашања архитектонских објеката услед потреса од минирања на површинским коповима” мр Дејана Васовића, дипл.инж.арх, доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у канцеларији 204, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: “Моделовање понашања архитектонских објеката услед потреса од минирања на површинским коповима” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: “Моделовање понашања архитектонских објеката услед потреса од минирања на површинским коповима”