UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Žaklina Gligorijević, dipl.inž.arh.

10/05/2016

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Odnos strategija urbanog razvoja i planskih politika Beograda, 1995 – 2015.” mr Žakline Gligorijević, dipl.inž.arh, dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: “Odnos strategija urbanog razvoja i planskih politika Beograda, 1995 – 2015.” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: “Odnos strategija urbanog razvoja i planskih politika Beograda, 1995 – 2015.”