УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондацијa „Сестре Булајић“
11000 Београд, Студентски трг 1

Београд, 04.05.2016. године
03 Број: 612-2324/1-16

На основу члана 5. Статута Фондацијe „Сестре Булајић“, број: 06-298/4-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондацијe „Сестре Булајић“, на седници одржаној 04.05.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЗА ПО ДВА НАЈБОЉА ОДБРАЊЕНА ЗАВРШНА РАДА ИЗ АРХИТЕКТУРЕ И ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ ОДБРАЊЕНА НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Расписује се Оглас за доделу новчане награде Фондације „Сестре Булајић“ за по два најбоља одбрањена завршна рада на основним студијама из архитектуре и физичке хемије одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду.

На Оглас се могу пријавити кандидати који су у периоду од 15. јуна 2015. године до 15. јуна 2016. године дипломирали на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду.

Награда, у износу од по 30.000,00 динара нето, доделиће се из средстава Фондације „Сестре Булајић“.

Потребна документација:
• пријава на Оглас,
• фотокопија дипломе и личне карте,
• дипломски рад кандидата.

Рок за подношење пријава је од 05. маја до 30. јуна 2016. године.
Пријаве се подносе Архитектонском факултету и Факултету за физичку хемију.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон 011/3207-426.

Избор најбољих завршних радова обавља Архитектонски, односно Факултет за физичку хемију и предлог одлуке о додели награде достављају Одбору Фондације.

На основу предлога факултета, Одбор Фондације донеће одлуке о додели награде. Одлуку о додели награда уручиће Ректор Универзитета у Београду, дана 08.07.2016. године. Оглас о додели награда објавити на огласној табли и сајту Универзитета у Београду, огласним таблама Архитектонског факултета и Факултета за физичку хемију.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Владимир Мако

Конкурс за доделу награда Фондације „Сестре Булајић“ за 2015/2016. годину