UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Od 18. marta do 05. septembra, nacionalni i internacionalni timovi studenata, diplomaca i mladih istraživača pozvani su da predstave i unaprede viziju urbanog razvoja Laserske doline – Zemlje svetla (Laser Valley — Land of Lights). Podstiče se saradnja između univerziteta i istraživačkih centara.

Konkurs Laserska dolina – Zemlja svetla (Laser Valley — Land of Lights) je inicijativa rumunskog Ministarstva nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja, uz podršku Univerziteta arhitekture i urbanizma „Jon Minku“ (Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”) i Tehničkog univerziteta građevinarstva u Bukureštu (Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti).

Uz pomoć projekta Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics (ELI — NP), koji ima za cilj izgradnju najjačeg lasera na svetu u rumunskom gradu Magureleu, Rumunija želi da iskoristi priliku da postane istaknut internacionalni centar naučne zajednice. Iz tog razloga, sa više od hiljadu rumunskih i međunarodnih istraživača koji žive i rade u Magureleu, Laserska dolina je predodređena da postane međunarodno priznat istraživački i poslovni centar.

Cilj konkursa je da prikaže viziju Laserske doline – Zemlje svetla za 2035. godinu: ekosistem, dinamičan i otvoren za istraživanja, koji napreduje u vrhunskom izgrađenom okruženju koje je istovremeno i zanimljivo i efikasno. Mesto za život, zabavu, učenje, centar nauke, istraživanja i jezgro inovativnosti, poslovanja i mobilnosti.

Vizija urbanog razvoja Laserske doline – Zemlje svetla za 2035. godinu obuhvataće celokupnu oblast između Bukurešta na severu i reke Arges na jugu, što uključuje opštinu Magurele, jezero Mihailesti i luku „1 Decembrie“ na reci Arges.

Uzimajući u obzir trenutno neodrživ razvojni put oblasti Magurele, kao i svojstveni potecijal projekta ELI — NP da ga koriguje, vizija urbanog razvoja za 2035. godinu se zasniva na sledeće tri ideje:

  1. Istraživanje i tehnologija postaju glavni pokretači lokalnog i regionalnog razvoja;
  2. Istraživačko okruženje vrši uticaj na lokalni razvoj, čime rešava napetosti između zastarelog i novog izgrađenog okruženja;
  3. Prostorni koncept Laserske doline obuhvata otvorene zelene prostore i iskorišćava privilegovan položaj grada Magurele u odnosu na Bukurešt.

Nagrade:
1. mesto: 6.000 EUR
2. mesto: 4.500 EUR
3. mesto: 3.500 EUR
Tri sponzorisane nagrade: po 2.000 EUR svaka

Važni datumi:
Registracija učešća i predaja radova: 01 – 05. septembar 2016.
Objava užeg izbora radova: 13. septembar 2016.
Objava rezultata konkursa: 20. septembar 2016.
Dodela nagrada i izložba radova: početak oktobra 2016.

Sve informacije možete pogledati na zvaničnoj stranici konkursa:
Laser Valley — Land of Lights

2016_Laser-Valley_Land-of-Lights

0