UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Otvaranje izložbe u MPU: Re_akcija na izbegličku krizu: Studenti Arhitektonskog fakulteta za izbeglice

Nemanja Dačić, Pavle Nešović, Ilija Bekčić, Nemanja Ćurčić i Miljan Salata – Trajna integracija migranata u ruralna područja

Otvaranje izložbe

Re_akcija na izbegličku krizu: Studenti Arhitektonskog fakulteta za izbeglice
sreda, 20. april 2016. u 12.00h
Galerija Žad, Muzej primenjenih umetnosti, Beograd

Pozivamo Vas na izložbu i prezentaciju studentskih radova sa temom “Re_akcija na izbegličku krizu: Studenti Arhitektonskog fakulteta za izbeglice” izrađenih na izbornim predmetima Arhitekti i građanske inicijative za održivi razvoj, II godina Master akademskih studija Arhitektura i Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj, II godina Master akademskih studija Integralni urbanizam u toku jesenjeg semestra akademske 2015/16. godine. Otvaranje izložbe i prezentacija radova su zakazani za sredu, 20. april 2016. godine u 12.00 časova u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu. Izložba predstavlja prateći program 38. salona arhitekture.


Povezan tekst:
Veb izložba: Re_akcija na izbegličku krizu: Studenti Arhitektonskog fakulteta za izbeglice
Izložba: Studenti za izbeglice


Na predmetima su istraživane potrebe, mogućnosti i modaliteti delovanja arhitekata i urbanista zarad poboljšanja uslova života izbeglica, ali i lokalnog stanovništva teritorija na kojima se izbeglice privremeno ili stalno naseljavaju. Ishodi nastave na predmetu su predlozi projekata za izbeglice koje bi studenti Arhitektonskog fakulteta mogli da preduzmu i realizuju u saradnji sa formalnim i neformalnim udruženjima građana, zainteresovanim pojedincima i vladinim institucijama. Tiču se rešavanja problema, ali i prevencije i osnaživanja pojedinaca, zajednica i društva u celini za suočavanje sa humanitarnim katastrofama.

U skladu sa razumevanjem da je održiva rešenja moguće kreirati samo kroz interdisciplinarnu i intersektorsku saradnju različitih aktera kojih se tiče, studenti su imali priliku da sarađuju i komuniciraju sa predstavnicima konkretnih organizacija civilnog društva angažovanih u pružanju pomoći izbeglicama – Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Beogradskim centrom za ljudska prava i Grupom 484.

Nastavu realizovali predmetni nastavnik doc. dr Danijela Milovanović Rodić i saradnici Nikola Bojanić dipl.inž.arh, Rajan Garić dipl.inž.arh. i Višnja Trudić mast.arh.

Izložba je otvorena do nedelje, 24. aprila 2016.