UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

M01hexa360

Pred Vama je veb izložba projekata urađenih u okviru prvog semestra Master studijskih programa u školskoj 2015/16 godini. Ovde možete pogledati odabrane Studio M01 studentske radove koji predstavljaju izborne predmete sa različitih master programa: Master akademske studije Arhitektura 2015/16 – I godina, Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2015/16 – I godina i Master akademske studije Integralni urbanizam 2015/16 – I godina. Dobrodošli!

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina STUDIO M01
MODUL ARHITEKTURA: MASA-A11011 STUDIO M01A – Projekat
MODUL URBANIZAM: MASA-U11011 STUDIO M01U – Projekat
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE: MASA-AT11011 STUDIO M01AT – Projekat
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO: MASA-AK11011 STUDIO M01AK – Projekat

Random-International_Rain-Room_Barbican

rAndom International – Rain Room, Barbican, 2012 | © rAndom International

VODA KAO ALAT U ARHITEKTONSKOM I URBANISTIČKOM PROJEKTOVANJU

Rukovodilac studijske celine: dr Ana Nikezić, docent

Voda je sinonim za život, istovremeno esencijalna za i opasna po život. Bilo da je reč o poplavi, suši ili kiši, o ledu ili vodenoj pari, o tečenju, padanju ili samo stanju mirovanja, voda se može doživeti čas kao atraktivna i pristupačna, čas kao zastrašujuća i agresivna.

Voda je fantastična supstanca na svim nivoima i u svim razmerama – od atomske do kosmičke, sa svim onim međunivoima ljudske interakcije. Kao teritorija, strategija, element, stanje duha ili pak doživljaj, izvor znanja ili cilj, voda je prisutna u svim aspektima života. Danas, u vremenu kada su klimatske promene najveći dugoročni izazov našem opstanku, a voda osnovna pretnja opstanka savremenog grada, potrebno je promeniti percepciju, odnosno način na koji se voda razume i doživljava.

Voda je praktično kulturni problem koji dotiče sve oblasti i discipline koje se bave oblikovanjem prostora. U poslednjoj deceniji postaje čak centralni, simbolički ili pak materijalni generator njegovog razvoja. Odvojiti se od razumevanja vode kao ukrasa ili pak kamena spoticanja, od upotrebe teških rešenja odbrane i suzbijanja i omogućiti nova „meka“ promišljanja koja vide vodu kao alat za oblikovanje savremenog prostora, centralna je tema ovogodišnjeg zadatka.

Na koji način uspostaviti vezu istraživanja i učenja kroz element vode kao određujući u oblikovanju prostora? Koje su to teme i problemi koje voda donosi u oblikovanju prostora? Šta je to izazovno što nam voda može pružiti? Kakvu vodu ili kakve prostore voda može da oblikuje i kakav doživljaj usmeri? Na koje sve načine voda može postati gradivni element u arhitekturi? Na koji način voda doprinosi savremenom trendu oblikovanja u arhitekturi, bilo kao gradivni element ili metodološki alat?

Predavanja u okviru seminara Studio M01 A, U, AT, AK

datum tema nastavnik
09. oktobar 2016. Kako pisati temu dr Renata Jadrešin-Milić, docent
22. oktobar 2016. Tematizacija predmeta istraživanja dr Ana Nikezić, docent
30. oktobar 2016. Predeo i priroda dr Nevena Vasiljević, Šumarski fakultet
06. novembar 2016. Logika pojave vode u svetu arhitekture Aleksandar Bobić, Šumarski fakultet
13. novembar 2016. Diskusija: kako pisati i čitati temu kroz projekat dr Ana Nikezić, docent i dr Renata Jadrešin-Milić, docent
20. novembar 2016. Kontekst Vesna Cagić Milošević, vanr. profesor
11. decembar 2016. Arhitektura za ostalih 90% dr Danijela Milovanović Rodić, docent
25. decembar 2016. Meta istorija Ivan Rašković, vanr. profesor

Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2015/16
Studijska celina STUDIO M01AD
MUAD-A11061 STUDIO M01AD – Projekat


Master akademske studije Integralni urbanizam 2015/16
Studijska celina OBAVEZNI PREDMETI
MASU M1.5 Integralna analiza teritorije

ALTERNATIVNE PRAKSE UNAPREĐENJA KVALITETA URBANOG PROSTORA ZAJEDNICE: U SUSRET VENECIJANSKOM BIJENALU ARHITEKTURE 2016.

Koordinator studijske celine: dr Ksenija Lalović, vanr.prof.

Iako je sa demokratskim promenama 2000-te godine Srbija deklarativno pristupila svetu liberalnog kapitalizma u kojem se uvažavaju vrednosti tržišne ekonomije i političko-kulturnog pluralizma, petnaestogodišnji pređeni period tranzicije nije doveo do očekivanih blagodeti novouspostavljenog sistema: ekonomskog rasta, povećanja životnog standarda, slobodnih izbora, uvažavanja ljudskih prava, itd. Suštinska nespremnost srbijanskog društva, predvođenog političkim i ekonomskim elitama, za prihvatanje liberalnih vrednosti i usvajanje adekvatnog institucionalnog, normativnog i legitimnog okvira, je dovela do stvaranja poretka nekonzistentne društveno-ekonomske orijentacije i nedefinisanog sistema vrednosti. Kao jedno od najizraženijih obeležja, stvoreno je društvo povećane nejednakosti u kojem dominira pojedinačno nasuprot zajedničkom.

Poremećaj u sistemu vrednosti je čitljiv i na nivou gradskog prostora čijom transformacijom upravljaju interesi moćnih finansijskih grupa, što se manifestuje kroz predimenzionisanu izgradnju, uzurpaciju javnih prostora, narušavanje postojeće ambijentalnosti itd. Ekonomski nerazvijena država sa slabim institucijama nije u stanju da obezbedi odgovarajuću javnu intervenciju i sprovede socio-ekonomski izbalansirano odlučivanje koje bi obezbedilo optimalnu alokaciju resursa. Posledično, urbani razvoj vođen kratkoročnim interesima, ne ostavlja prostor za strateško promišljanje i kreiranje konzistentnog razvojnog puta jasne etički, kulturne i moralne orijentacije.

Evidentna je potreba za promišljanjem alternativnih pristupa unapređenja kvaliteta urbanog prostora i razvoja neformalnih instrumenata urbane intervencije kroz uvažavanje pluraliteta interesa i aktivacije vitalnih društvenih snaga.


Filter

201516_STUDIO-M01_PROJEKAT_cover

Nikola Jovičić – Fakultet za robotiku