УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Temerin

Темерин | Фото © Перо Васлић

Општина Темерин расписала је отворени, пројектни, једностепени конкурс за израду идејног урбанистичко – архитектонског решења дела центра и непосредне околине у насељу Темерин. Предметни урбанистичко – архитектонски конкурс има за циљ афирмацију потенцијала уже зоне центра Темерина кроз функционално и визуелно унапређење простора у препознатљиви део насеља. Циљ је да се активирају сви потенцијали овог простора и повећа његова атрактивност. Од учесника се очекује да понуде оригинална, функционална и рационална решења, естетски примерена централној зони насеља Темерин.

Задатак конкурса је изналажење оптималног решења за уређење најужег дела центра насеља са тенденцијом растерећења уже зоне центра од моторног саобраћаја у мери која обезбеђује већи степен пешачких комуникација – формирање пешачке зоне а истовремено омогућава несметану комуникацију и приступ постојећим садржајима центра.

Централна тема овог конкурса су јавне површине у најужем делу центра и њихово партерно, пејзажно и амбијетално уређење примерено функцији најатрактивнијег дела насеља које треба да буде привлачно различитим групама корисника.

Понуђена решења треба да осликавају дух Темерина и специфичности овог насеља са препознатљивим урбаним елементима који карактеришу центар насеља.

Важни датуми
Почетак конкурсног рока/датум оглашавања конкурса: 11. март 2016.
Пријем пријава и преузимање конкурсне документације је од 14. марта 2016.
Постављање питања је до 21. марта 2016, достављање одговора је до 28. марта 2016.
Предаја конкурсних радова: 12. мај 2016. до 14.00 h
Отварање конкурсних радова и почетак рада известиоца: 13. мај 2016.
Почетак рада жирија: 19. мај 2016.
Завршетак рада жирија: 25. мај 2016.
Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија: 30. мај 2016.

Награде
I награда: 250.000,00 РСД
II награда: 145.000,00 РСД
III награда: 100.000,00 РСД
Наведени износи садрже и износ за откуп награђених радова.
Обештећење осталих учесника за радове који су испунили услове Конкурса износи 10.000 динара по раду.

Жири:
Председник:
1. Оливера Сенковић, дипл.инж.арх., ЈП „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад;
2. Никола Ембер, дипл.инж.маш., заменик председника жирија, ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин”, Темерин.
Чланови:
3. Весна Поповић, дипл.инж.арх., Нови Сад;
4. Миле Зец, дипл.инж.арх., Нови Сад;
5. Лепа Родић, дипл.инж.грађ., Одељење за урбанизам Општинске управе Темерин;
6. др Владимир Кубет, дипл.инж. арх.,Темерин.
Заменик чланова жирија:
7. Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.
Известиоци Конкурса:
1. Горан Грковић, дип.инг.грађ., Одељење за урбанизам Општинске управе Темерин;
2. Предраг Пајић, дип.инг.арх., ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин”, Темерин.

Контакт особа:
Горан Грковић,
контакт телефон: 021 843888 и 021 844010
e-mail: vinmar@temerin.rs

Све информације можете погледати на званичној страници Расписивача конкурса:
Општина Темерин