УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Скуп: Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: у сусрет европским интеграцијама, Вршац, 02. – 04. јун 2016. (ажурирано)

Продужен је рок за пријаву и слање радова до петка, 8. априла 2016. године!

Skup-Info-Vrsac-2016

VI Научно-стручни скуп са међународним учешћем:

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА
Вршац, 02. – 04. јун 2016.

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет из Београда по шести пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем на тему планирања и уређења простора и насеља локалне самуправе.

Отворена су преговарачка поглавља о приступању Србије Европској унији. Наша земља је отпочела процес суштинског усклађивања са стандардима и нормама европске заједнице земаља чланица. Ова чињеница, заједно са транзицијом која се већ низ година догађа у Србији и која је произвела читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљује неке постојеће и намеће нове изазове за локалне заједнице и мотивисала је припрему и организовање посебног научно-стручног скупа на тему ”Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: у сусрет европским интеграцијама”.

Сасвим је извесно да ће простор локалних заједница у Србији, његово обликовање и развој, у предстојећем периоду бити умногоме условљен захтевима који проистичу из преузимања тзв. обавеза из чланства, али и значајним могућностима које евроинтеграције нуде.

Практична искуства и научни закључци који ће бити представљени чиниће квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локланом нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Позитивна искуства са претходних пет скупова представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема позивамо Вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

Теме научно-стручног скупа

1. ПРАВНИ И ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР
– Законодавни и институционални оквир – ограничења и могућности
– Европски документи просторног и урбаног развоја и њихов значај и утицај на/за локалне заједнице
– Нови инструменти планирања (рани јавни увид, стратегије интегралног урбаног развоја, … урбана комасација…)
– Обавезе у предприступним преговорима са ЕУ у области планирања, уређења, коришћења и заштите простора

2. УПРАВЉАЊЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ
– Изградња капацитета локалних заједница за планирање и уређење простора и насеља (ЈУП: да, можда, не; градски урбаниста, КзП, локална управа надлежна за просторно планирање и урбанизам …)
– Захтеви ЕУ интеграција – европски стандарди (партиципација, демократичност, учешће свих актера, одрживи развој …)
– Будућност односа државе и локалне самоуправе у материји планирања и уређења простора и насеља (питања децентрализације, инструменти контроле и надзора …)
– Припрема за аплицирање за нове ЕУ фондове.

3. ИНТЕГРАЛНИ И СЕКТОРСКИ ПРИСТУП
– Природно-географски предуслови
– Стратешки положај и геополитичке околности
– Територијални програми сарадње
– Локални ГИС као подршка планирању и уређењу простора и насеља
– Заштита животне средине (управљање отпадом, проблем буке, интегрално управљање заштитом вода и др.)
– Климатске промене и последице на локални просторни развој
– Актуелне теме и специфични проблеми

4. ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ

Рокови за пријаву и слање радова

  • Рок за пријаву теме са апстарктом: 08.04.2016. 01.04.2016. године.
  • Рок за слање финалне верзије рада: 25.04.2016. године.
  • Апстракт до 300 речи на српском и енглеском. Рад обима до 6 А4 страна.
  • Приликом писања апстракта и радова користити фонт Тимес Њу Роман 11пт (Times New Roman 11pt) латиница.
  • Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.
  • Апстаркте и радове слати искључиво на адресу: office@apps.org.rs