УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Публикација: Интегрални урбани пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обреновца: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2013/2014

MM_katalog_2015_01

Каталог завршних радова друге генерације студената мастер академских студија – Интегрални урбанизам 2013/14 Архитектонског факултета у Београду, рађен у сарадњи са ГИЗ-АМБЕРО пројектом “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” (Strengthening of local land management in Serbia), приказује једанаест завршних радова студената мастер академских студија Интегрални урбанизам вођених од стране четири ментора, четири наставника са Департмана за урбанизам, четири наставника са других департмана Архитектонског факултета и девет стручњака чланова консултантског тима.

Финални студентски радови су индивидуални интегрални урбани пројекти управљања ризиком од поплава на подручју општине Обреновац, и представљају трећу фазу израде мастер рада, поред мастер тезе и заједничке радионице студената из Београда и Берлина на којој је израђен концепт акционог плана.

Завршни радови су рађени у форми плаката где први плакат приказује резултате мастер тезе, а остали плакати визуелни приказ пројектних решења са освртом на могућности њихове имплементације. Финални студентски радови покривају широк спектар тема од значаја за управљање ризиком од поплава. Могу се сврстати у следеће основне теме: управљање урбаним развојем, становање, јавни простори, техничка инфраструктура, заштита виталних функција; као и одговарајуће подтеме: уређење и диверзификација зелених површина и увођење система за акумулацију и филтрацију воде у функцији смањења осетљивости становања, гис базе података за управљање ризицима од поплава, отпорност виталних функција на примеру здравствених установа и школа, интеграција виталних функција у национални систем раног обавештавања, унапређење стамбене изградње, зелена инфраструктура за регулацију атмосферских вода, комплексни мултифункционални заштитни системи од поплава – ремоделовање линијских система у складу са моделом екотона, обука и подизање свести јавности, комуникација локалне самоуправе и пружање помоћи локалном становништву у ванредним ситуацијама посредством мобилне апликације, предлог сценарија едукативне андроид апликације у циљу ублажавања последица природних катастрофа.

MM_katalog_2015_02

Изводи из рецензија:

“Интензивна комуникација студената са наставницима различитих профила, стручњацима и локалним актерима у заједничком раду на стварном и актуелном проблему чини се неопходним за реализацију интердисциплинарних и пракси орјентисаних студија које носе назив “Интегрални урбанизам”. Овако организована настава обезбедила је компетентност, озбиљност и реалност завршних радова. Оно што се показује као додатна вредност је пројекат интеракције међу студентима, домаћим и страним. Заједнички рад студената у радионицама ради дефинисања платформе на коју ће ослонити своје појединачне прилоге и указати на различите опције имплементације концепта подстакао је креативност и оригиналност појединачних завршних радова и дао им посебну вредност: усмереност и диверзитет.”
др Зоран Никезић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

“Креативни, другачији начин промишљања о могућностима решавања препознатих проблема, пружају другачији поглед и отварају нове могућности на релацијама између урбанисте, локалне управе, грађана и града.”
др Александра Ђукић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

MM_katalog_2015_04

MM_katalog_2015_06

НАСЛОВ: Интегрални урбани пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обрановца: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2013/2014
УРЕДНИЦИ: др Марија Марунадр Ратка Чолић, др Данијела Миловановић Родић и др Ксенија Лаловић
ИЗДАВАЧ: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
РЕЦЕЗЕНТИ: др Зоран Никезић, др Александра Ђукић
ДИЗАЈН: др Милица Милојевић
ГОДИНА: 2015.
ЈЕЗИК: српски и енглески
ДИМЕНЗИЈЕ: 22x33cm
СТРАНИЦА: 75
ТИРАЖ: 200
ISBN: 978-86-7924-153-5
ПОВЕЗ: Мек повез

Публикацију је подржала немачка Савезна влада кроз Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, пројекат „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији”(Strengthening of local land management in Serbia).

AMBER i GIZ