УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

UNI-LOGO-grey

UN-Habitat-LOGO

Архитектонски факултет у Београду је постао партнер у оквиру УНИ.УН-Хабитат мреже која омогућава сарадњу међу универзитетима на глобалном нивоу, УН-Хабитата и локалних заједница у циљу одрживог развоја људских насеља, поспешујући синергију између академије и праксе за унапређење квалитета живљења у градовима.

УНИ.УН-Хабитат мрежа представља УН-Хабитат партнерство са универзитетима на глобалном нивоу у циљу остваривања глобалних циљева одрживог развоја и инструмент је сарадње између УН-Хабитата и институција високог образовања омогућавајући размену и кооперацију међу универзитетима на глобалном нивоу.

Такође, ова мрежа промовише сарадњу између универзитета и градова/локалних самоуправа, са циљем да се универзитети активно укључе у решавање реалних проблема у локалним заједницама на начин креирања снажних партнерстава и колаборативног учења за изградњу капацитета међу партнерима за управљање променама у људским насељима.

УНИ.УН-Хабитат мрежа промовише и фасилитира дисеминацију едукативних и истраживачких продуката њених чланица и ангажује наставнике, истраживаче и студенте у различитим активностима. Партнерство овог типа је отворено за различите нивое академског образовања са мисијом да се креира нова генерација урбаних лидера, менаџера, истраживача и стручњака.

УНИ.УН-ХАБИТАТ мрежа дејствује као катализатор и фасилитатор наведених партнерстава.

УНИ.УН-ХАБИТАТ ПАРТНЕРИ се обавезују да ће промовисати одрживи развој градова у светлу УН Глобалних циљева одрживог развоја, нарочито циља бр. 11: „Створити инклузивне, резилистентне, безбедне градове“.

Одлуком декана Архитектонског факултета у Београду, проф. др Владана Ђокића, именован је заступник (својеврстан амбасадор) Факултета при УНИ.УН-Хабитат мрежи, др Татјана Мрђеновић, на чију је иницијативу наш факултет постао партнер, 25. јануара 2016. године.

УН-Хабитат УНИ мрежа се састоји од низа сегмената између којих се издвајају:

  • Тематске лабораторије/Tematic Hubs које се организују између универзитета партнера истрживајући различите тематике у складу са приоритетима УН-Хабитата: Неформални урбанизам, Климатске промене, Урбана регенерација, Безбеднији градови, Доступност градовима, Управљање градовима, Родна равноправност, Урбана форма;
  • Креирање Хабитат УНИ библиотеке као ресурса за дисеминацију знања и искустава креираних у оквиру мреже;
  • Дијалог за Хабитат III агенду, у оквиру којег се истраживачи могу ангажовати кроз Националне делегације и Кампусе;
  • Глобална предавања на тему људских насеља у форми видео записа, итд.

Више информација на: http://uni.unhabitat.org/university-partners/

UN-Habitat-logo_PARK