UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Rok za dostavu prijava radova za 38. Salon arhitekture 2016. produžen je do 1. marta 2016. godine!

2016_Salon-arhitekture_poziv

Muzej primenjene umetnosti iz Beograda poziva sve zainteresovane stvaraoce u oblasti arhitekture da uzmu učešće na 38. Salonu arhitekture koji će se održati od 29. marta do 30. aprila 2016. u galeriji Muzeja primenjene umetnosti. Salon arhitekture organizuje Muzej primenjene umetnosti iz Beograda i predstavlja izložbu radova iz oblasti arhitekture. Izložba Salona je međunarodnog karaktera.

Rok za dostavu prijave radova je 27. februar 1. mart 2016. godine. Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije žirija, a rezultati selekcije biće poznati autorima do 05. marta 2016. godine.

Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada predviđeno je za utorak, 29. mart 2016. u 19.00 časova. Salon će biti otvoren do 30. aprila 2016. godine.

Savet salona arhitekture objavljuje temu 38. Salona arhitekture pod nazivom „Otvoreno“. Pridevom „otvoreno“ – otvoreno, iskreno i jasno o nečemu, nastoji se da se artikuliše afirmativna kritika aktuelnog stanja, a u prilog otvaranja nove perspektive za svet arhitekture. Želja Saveta je da i ovog puta, nakon prošlogodišnje teme „afirmacija“, Salon arhitekture kao najznačajnije dešavanje o arhitekturi u Srbiji uzme značajno javno učešće u artikulisanju afirmativnog mišljenja za svet arhitekture.

Žiri će dodeliti GRAND PRIX Salona kao i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).

Savet Salona arhitekture:
Aleksandru Vuja, predsednik, Aleksandar Bobić, Maša Bratuša, Dejan Miletić, i Ljiljana Miletić Abramović

Žiri Salona arhitekture:
Miodrag Mitrašinović, Natalija Ristanović, Branko Stanojević, Tatjana Stratimirović i Milan Vujović

Žiri 38. Salona arhitekture istovremeno je i Selekcioni žiri.


Povezani tekstovi:
Nagrade 37. Salona arhitekture 2015.
Dobitnici nagrada 36. Salona Arhitekture


Propozicije o učešću na 38. Salonu arhitekture:

Pravo izlaganja i učestvovanja u takmičenju za nagrade Salona imaju sva fizička i pravna lica koja profesionalno deluju u oblasti arhitekture, kao i studenti, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine.

Učesnik na Salonu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na realizaciji Salona, odnosno lice koje je član Saveta Salona kao ni lice koje je član Žirija. Učesnik Salona ne može biti lice koje je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa članom Žirija u periodu od trenutka javnog poziva za Salon do zatvaranja Salona.

U konkurenciji za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i to u sledećim kategorijama:

1. Arhitektura
2. Urbanizam
3. Enterijer
4. Eksperiment i istraživanje
5. Publikacije
6. Arhitektonska kritika
7. Arhitektonska fotografija
Radovi realizovani van teritorije Republike Srbije biće selektovani i vrednovani u kategoriji – Gost Salona.

Van konkurencije za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i studenti i to u kategoriji:
8. Konkursni projekti
9. Studentski radovi

Studenti koji nastupaju sa radovima realizovanim u okviru nastavnih aktivnosti moraju imati preporuku mentora, odnosno rukovodioca nastavnog predmeta u okviru koga su izrađeni radovi.

Na Salonu, po pravilu, mogu biti izloženi radovi navedenih kategorija koji su nastali ili su realizovani u periodu od 2 (dve) godine koje prethode Salonu, pod uslovom da nisu izlagani u istoj kategoriji na prethodnim Salonima arhitekture.

Katalog će biti na srpskom i engleskom jeziku.

2015_SalonArh_01a_o

Grand Prix 37. Salona Arhitekture: Đorđe Stojanović, Vladimir Pavlović i Milutin Cerović ❘ Kuća na Kopaoniku, 2010 – 2014.

Kotizacija za učešće na Salonu se plaća za radove koji su prošli žiriranje i selektovani su za izlaganje. Kotizacija za učešće na Salonu iznosi 7000 RSD i obezbeđuje štampanje i izlaganje jednog rada i dva primerka kataloga. Od ove godine MPU će preuzeti u celosti štampanje radova za izlaganje. Troškovi štampe su uključeni u iznos kotizacije.

Učesnici koji izlažu u kategoriji publikacije, arhitektonska kritika umesto kotizacije ostavljaju Muzeju dva primerka svoje publikacije (knjiga, časopis, tekst). Studenti su oslobođeni kotizacije.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Muzeja 840 – 503668 – 93 poziv na broj 97 37012016, PIB je 100059779 do 9. marta 2016.

Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada predviđeno je za utorak 29. mart 2016. u 19.00 časova. Žiri će dodeliti GRAND PRIX Salona kao i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).

Prijava radova vršiće se elektronskim putem preko web portala Salona:
www.salonarhitekture.rs

Važni datumi:
• Rok za dostavu prijave radova: 27. februar 2016. 01. mart 2016.
• Rezultati selekcije biće poznati autorima do 05. marta 2016.
• Rok za dostavu materijala za katalog: 12. mart 2016.
• Rok za dostavu materijala za pano: 15. mart 2016.
• Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada: 29. mart 2016. u 19.00 časova.

Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije Žirija. Broj prijavljenih radova je neograničen.

Kontakt:
mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos
Mioljub Kušić, kustos saradnik

Salon arhitekture
Muzej Primenjene umetnosti
Vuka Karadžića 18, 11000 Beograd
tel: 011 / 2626 841; 2626 494;
Email: ljma@mpu.rssalonarh@mpu.rs
Web adrese: www.mpu.rs, www.salonarhitekture.rs

SalonArhitekture_Logo_o