УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Ауторски тим: Стефан Васић, Ана Шулкић, Игор Сјеверац, Владимир Дабић, Милорад Обрадовић и Давид Брбаклић – Пројекат FREESHIPPING – павиљон Републике Србије на 15. Интернационалној изложби архитектуре, Венецијанско бијенале 2016.

La-Biennale-di-Venezia-di-Architettura-logo450x300

Извор: ДАБ

Извештај о резултатима конкурса за наступ Републике Србије
на 15. Међународној изложби архитектуре у Венецији – Бијеналу архитектуре 2016.

Одлуком и Решењем Министарства културе и информисања Републике Србије бр. 119-01-183/2015-01 од 09.09.2015. године организација 15. Међународне изложбе архитектуре у Венецији – Бијенале архитектуре 2016, поверено је Музеју примењене уметности у Београду, а за Комесара и заменика Комесара именовани су, архитекте Иван Рашковић и Дејан Тодоровић (Решење број 69-00-00398/2015-05 од 24.09.2015.)

Конкурс су расписали Министарство културе и информисања и Музеј примењене уметности у сарадњи са Удружењем архитеката Србије

Жири конкурса чинили су чланови Стручног савета наступа Републике Србије на 15. Бијеналу архитектуре у Венецији 2016. заједно са Комесаром и Замеником комесара:

мр Љиљана Милетић Абрамовић, д.и.у.- председник Стручног савета
др Игор Марић, д.и.а.- потпредседник Стручног савета
Александар Бобић, д.и.п.а.
в. проф. Милан Ђурић, д.и.а.
в. проф. др Владимир Миленковић, д.и.а.
др Маја Ћирић, д.и.у.
в. проф. Весна Цагић Милошевић, д.и.а.
в. проф. Иван Рашковић, д.и.а. – комесар
Дејан Тодоровић, д.и.а. – заменик комесара

2016_La-Biennale_Serbia_Freeshipping_01

Ауторски тим: Стефан Васић, Ана Шулкић, Игор Сјеверац, Владимир Дабић, Милорад Обрадовић и Давид Брбаклић – Пројекат FREESHIPPING – павиљон Републике Србије на 15. Интернационалној изложби архитектуре, Венецијанско бијенале 2016.

Укупно је одржано 9 састанака Стручног савета, у првом и другом степену конкурса, као и разговори са позваним учесницима другог степена. Састанцима жирија у првом и другом степену присуствовала је и г-ђа Јагода Стаменковић, виши саветник испред Министарства културе и информисања. Жири је констатовао да је до дана предвиђеног за примање конкурсних радова примљено 35 радова који су достављени у датом, предвиђеном конкурсном року.

У ужи избор за други степен конкурса позвани су следећи радови (укупно пет / редослед по радним шифрама), са називом предлога концепта изложбе/радни назив :
• рш 05/02 – Почетак градње (случај: Позориште) – одговорни представник тима: Милорад Младеновић
• рш 15/02 – FREESHIPPING – одговорни представник тима: Стефан Васић
• рш 19/02 – (САМО)ОДБРАНА – одговорни представник тима: Милош Костић
• рш 22/02 – VEIL/КОПРЕНА – одговорни представник тима: Данијела Миловановић Родић
• рш 28/02 – Радио Архитектура – звук са фронта – одговорни представник тима: Бранко Станојевић

Након детаљно прегледаних и анализираних радова Стручни савет/жири је разматрао три рада који су ушли у најужи избор између финалиста и то:
• рш 15/02 – FREESHIPPING – одговорни представник тима: Стефан Васић
• рш 19/02 – (САМО)ОДБРАНА – одговорни представник тима: Милош Костић
• рш 28/02 – Радио Архитектура – звук са фронта – одговорни представник тима: Бранко Станојевић

Након разматрања наведена три рада који су ушли у најужи избор, жири је одлучио да се изјасни за два рада (рш 15/02 и рш 28/02). Жири је гласао на следећи начин:

За рад под радном шифром 15/02 – гласало је 6 (шест) чланова жирија и то: др Игор Марић, д.и.а., в. проф. Весна Цагић Милошевић, д.и.а., в. проф. др Владимир Миленковић, д.и.а., в. проф. Милан Ђурић, д.и.а., др Маја Ћирић, д.и.у. и в. проф. Иван Рашковић, д.и.а.
За рад под радном шифром 28/02 гласала су 2 (два) члана и то: Александар Бобић, д.и.п.а. и Дејан Тодоровић, д.и.а.
Члан жирија мр Љиљана Милетић Абрамовић, д.и.у. је била уздржана приликом гласања.

Сходно гласању жирија – закључује се да је жири донео одлуку већином гласова да рад под под радним називом „FREESHIPPING“ (рш 15/02) – ауторског тима: Стефан Васић, Ана Шулкић, Игор Сјеверац, Владимир Дабић, Милорад Обрадовић и Давид Брбаклић, буде изабран за представљање Републике Србије на 15. Међународној изложби архитектуре у Венецији – Бијенала архитектуре 2016.

Предложени рад према датим критеријумима одговара теми Извештавање са фронта (Reporting from the Front), коју је поставио уметнички директор Бијенала архитектуре у Венецији 2016, архитекта Алехандро Аравена (Alejandro Aravena) и тематском оквиру постављеном од стране Стручног савета/жирија за наступ Републике Србије, под називом ХЕРОИК. Предложени рад у складу је са предвиђеним финансијским планом.

Стручни Савет је усвојио извештај жирија који је достављен Министарству културе и информисања Републике Србије.

Пројекат FREESHIPPING – павиљон Републике Србије на 15. Интернационалној изложби архитектуре, Венецијанско бијенале 2016.

2016_La-Biennale_Serbia_Freeshipping_02

Ауторски тим: Стефан Васић, Ана Шулкић, Игор Сјеверац, Владимир Дабић, Милорад Обрадовић и Давид Брбаклић – Пројекат FREESHIPPING – павиљон Републике Србије на 15. Интернационалној изложби архитектуре, Венецијанско бијенале 2016.

Текстуално образложење жирија о изабраном раду:

Предлог жирија је да се поставка изабраног рада, концепцијски пројектована као траг брода у води и/или времену, усвоји и као реална платформа за транспоновање идеја о савременој улози архитекте. Рад под радним називом FREESHIPPING снажним чини то што у лепоти своје неутралности захтева активно, чак и телесно, укључивање.

Просторна структура је наглашено архитектонска, поливалентна у својој симболичности и политичности, а њен наратив учитан универзалним језиком -пројектованим звуком који настаје приликом рада архитекте на рачунару. Препознатљивост рада је тзв. “невидљива” плава боја. У програмском смислу рад је отворен за даљу разраду концепта репрезентативности у смеру од општег ка појединачном, односно животном, живом или људском. Имајући то у виду Жири препоручује Савету да изабрани рад у поступку своје разраде и реализације буде програмски унапређен од стране аутора како би се појаснила његова антиципативност.

У том смислу, неопходно је јасније отворити питање исходишта као објективности у односу на пројектовано место видљивости актуелног (појединачног, личног и особеног) архитектонског чина.


Повезани текстови:
Конкурс: 15. Интернационална изложба архитектуре: Венецијанско бијенале 2016
Алехандро Аравена – уметнички директор Бијенала у Венецији 2016
Отварање павиљона Србије на Венецијанском бијеналу архитектуре 2014.
14. Интернационална изложба архитектуре: Венецијанско бијенале 2014


Све информације о наступу Републике Србије на 15. Међународној изложби архитектуре у Венецији – Бијеналу архитектуре 2016:
Музеј примење уметности
Удружење архитеката Србије
Друштво архитеката Београда