UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Predmeti:
OASA-11012: Likovni elementi
OASA-11023: Umetnost danas
OASA-23080: Likovno prikazivanje u arhitekturi

IASA-11012: Likovni elementi
IASA-11023: Umetnost danas
IASA-23080: Likovno prikazivanje u arhitekturi

MUAD-11050-02: Fotografija i arhitektura
MUAD-23040-02: Interdisciplinarni projekat/Vizuelne umetnosti i arhitektura

Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije kod van.prof. mr Milorada Mladenovića tokom januarskog ispitnog roka školske 2015/16. godine održati u sledećim terminima:

OASA-11012 i IASA-11012: Likovni elementi
• 14. januar 2016. u 12:00h
• 21. januar 2016. u 12:00h

OASA-11023 i IASA-11023: Umetnost danas
• 14.. januar .2016. u 11:00h
• 21. januar 2016. u 11:00h
• 28. januar 2016. u 11:00h

OASA-23080 i IASA-23080: Likovno prikazivanje u arhitekturi
• 28. januar 2016. u 11:00h
• 04. februar 2016. u 11:00h

MUAD-11050-02: Fotografija i arhitektura
28. januar 2016. u 12:00h
04. februar 2016. u 12:00h
11. februar 2016. u 12:00h

MUAD-23040-02: Interdisciplinarni projekat/Vizuelne umetnosti i arhitektura
• 28. januar 2016. u 13:00h
• 04. februar 2016. u 13:00h
• 11. februar 2016. u 13:00h

Važna napomena:
Konsultacije su obavezne za prijavu teme seminarskog rada (OASA-11023 i IASA-11023: Umetnost danas).
milomladenovic@gmail.com