UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
M.Timotijević, M. Petrović-Balubdžić – Muzej ugljarstva – Regionalni centar industrijskog nasleđa, Senjski Rudnik, Despotovac | Foto © Mihailo Timotijević

24. decembra 2015. godine u Beogradu, u prostoru Udruženja arhitekata Srbije održana je svečana dodela Godišnje nagrade Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2014. godine.

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije se dodeljuje za: (1) najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini zaključno sa 31.12.2014, i (2) izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u konkurenciji za povelju Udruženja arhitekata Srbije, u protekloj godini zaključno sa 31.12.2014.

Žiri je radio u sastavu:
van. prof. Aleksandru Vuja, arhitekta, predsednik Žirija
i članovi:
Dušan Miladinović, arhitekta, Novi Sad
prof. dr Aleksandar Keković, arhitekta, Niš
dr Milena Kordić, arhitekta, Beograd
Ognjen Krašna, arhitekta, Beograd

Žiri je dana 18. decembra 2015. godine većinom glasova doneo sledeću odluku da se Nagradom Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije delo iz oblasti arhitekture za 2014. godinu nagrađuje:

Muzej ugljarstva – Regionalni centar industrijskog nasleđa – Senjski rudnik
Autori: Mihailo Timotijević, d.i.a, Miroslava Petrović Balubdžić, d.i.a

Jednoglasno je odlučeno da se Povelja Udruženja arhitekata Srbije za delo izvedeno u inostranstvu ne dodeli za 2014. godinu.

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije za 2014. – Izveštaj Žirija Nagrada Udruženja arhitekata Srbije za 2014. – Prijavljeni projekti

2015_Nagrada-UAS_Timotijevic-Balubdzic_02

2015_Nagrada-UAS_Timotijevic-Balubdzic_04

M.Timotijević, M. Petrović-Balubdžić – Muzej ugljarstva – Regionalni centar industrijskog nasleđa, Senjski Rudnik, Despotovac | Foto © Mihailo Timotijević

Obrazloženje Žirija:
Muzej ugljarstva, Regionalni centar industrijskog nasleđa – Senjski rudnik, autora Miroslave Petrović-Balubdžić i Mihaila Timotijevića, predstavlja pionirski poduhvat vrednovanja i zaštite industrijske istorije Srbije. Muzej ugljarstva je ključni deo većeg urbanističkog i arhitektonskog projekta kulturne revitalizacije arhitektonskih objekata, upotrebnih predmeta i industrijskog pejzaža Senjskog rudnika. Sastoji se iz objekata centralnog magacina i kovačnice, spomenika kulture, koji zajedno sa okruženjem čine širu postavku Muzeja.

Pristup obnovi i revitalizaciji Muzeja ugljarstava zasniva se na preciznom i disciplinovanom postupku primene savremenih principa i saznanja konzervacije industrijskog nasleđa. Ono što ovaj pristup čini posebnim je nadgradnja standarda ovakvog postupka težnjom da se otkrije i predstavi kompleksna građa materijala, sastava, tekstura i kolorita nasleđene formacije.

Fokus rada na otkrivanju likovnih i svetlosnih senzacija, slojeva i fragmenata prošlosti, čini da dva skromna industrijska objekta vidimo u novom svetlu kao prošireni mentalni okvir sopstvenog sagledavanja.

Muzej ugljarstva i naša tehnološka istorija postavljeni su na kvalitativno nov način dobre mere odnosa slojevitog materijalnog nasleđa i komfora javnih prostora savremenog života, kao mesto gde istorija dozvoljava i izaziva stalnu smenu aktivnosti i načina korišćenja svojstvenu novom životu zaštićenih spomenika kulture.

Muzej predstavlja arhitektonsko delo koje uspostavlja nov i aktivan odnos prema sopstvenom nasleđu i daje doprinos savremenim internacionalnim nastojanjima da se kulturom ožive i trajno zaštite specifične celine iz ne tako davne prošlosti. Muzej ugljarstva karakteriše slojevitost, kompleksnost i raznovrsnost multidisciplinarnog pristupa kao i dragocena arhitektonska inicijativa prema sopstvenoj kulturnoj baštini.


Povezan tekst:
Mies van der Rohe nagrada 2015: 6 nominovanih projekata iz Srbije


2015_Nagrada-UAS_Timotijevic-Balubdzic_01

M.Timotijević, M. Petrović-Balubdžić – Muzej ugljarstva – Regionalni centar industrijskog nasleđa, Senjski Rudnik, Despotovac | Foto © Milica Lopičić

2015_Nagrada-UAS_Timotijevic-Balubdzic_03

2015_Nagrada-UAS_Timotijevic-Balubdzic_05

M.Timotijević, M. Petrović-Balubdžić – Muzej ugljarstva – Regionalni centar industrijskog nasleđa, Senjski Rudnik, Despotovac | Foto © Mihailo Timotijević