УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

24/12/2015

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације, под насловом: “Нестајање архитектуре између позиције и пројекције архитекте”, Јелена Митровић, дипл. инж. арх, доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у библиотеци факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: “Нестајање архитектуре између позиције и пројекције архитекте” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: “Нестајање архитектуре између позиције и пројекције архитекте”