UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vesna Mila Čolić Damjanović, dipl.inž.arh, braniti doktorsku disertaciju:

”Unapređenje modela socijalnog stanovanja u Beogradu u okviru novih paradigmi planiranja i projektovanja”,

u sredu 23.12.2015. godine u 09.30 sati, u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.