УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
2015_San-o-gradu
KCB_latinica-crno

Позивамо Вас да присуствујете промоцији књиге др Злате Вуксановић-Мацура

Сан о граду
Међународни конкурс за урбанистичко уређење Београда 1921-1922

четвртак, 10. децембар 2015. у 19.00 часова
Културни центар Београда
Галерија Артгет, Трг републике 5/I

Издавач књиге: Орион Арт, Београд, 2015

На промоцији ће говорити: др Мирјана Ротер Благојевић, мр Миодраг Ференчак, др Игор Марић и ауторка књиге.

Ово је књига о међународном урбанистичком конкурсу за Београд који је спроведен током 1921−22. године као основа за израду генералног плана града 1923-1924. Београдски конкурс је био део европских токова у развоју модерног урбанистичког планирања где су међународне утакмице биле својеврсна размена искустава и идеја. Био је то један од путева ширења нових знања међу стручњацима – урбанистима, архитектима и инжењерима, али и политичарима и другим доносиоцима одлука који су често били чланови жирија, а у свом свакодневном раду пресудно утицали на уређење и развој града. За Београд, овај конкурс је био значајан јер му је предочио бројне новине. Три нивоа планирања – регионално, генерално и детаљно, фазна реализација планираних радова, планирање железничког и речног саобраћаја у функцији привредног развоја града; једновремено планско третирање привредних, социјалних, естетских и хигијенских питања – биле су неке од кључних тема које ће у непосредној будућности допринети увођењу модерног концепта у праксу урбанистичког планирања Београда током израде Генералног плана 1923–24.

Књига приказује конкурс у целини – од расписа до објављивања резултата, од геодетских подлога до конкурсних радова. Користећи заборављене и мало познате материјале из иностраних и домаћих архива, музеја, збирки и сродних институција, ова књига открива чињенице и догађаје о урбанистичком развоју међуратног Београда о којима се до данас врло мало знало или се понешто наслућивало, а често и врло погрешно. Намера је била да се расветли овај важан сегмент историје урбанизма града и његове урбане историје, ради јаснијег разумевања професионалних, друштвених и историјских токова који су утицали на обликовање данашњег Београда.

(из предговора)


Битно је да знамо идејне корене и порекло урбанистичких концепата и митова који се организовано и спонтано преносе и одржавају у граду и у савременим предлозима урбанистичких решења. Одакле потиче Нови Београд као веза између Земуна и Београда? Одакле Савски Амфитеатар или “Београд на води”? Одакле унутрашњи магистрални полупрстен и мост на шпицу Аде? Одакле сама Ада? Одакле идеје о тунелским везама савске и дунавске обале? Одакле позиција цркве Светог Марка, Светог Саве, Теразијске терасе и многих других данас кључних градских мотива и грађевина? Сан о граду је књига која одговара на та питања. Она је изванредног квaлитета и као монографија једног кључног културног догађаја у Београду и као свестрана теоријска анализа узбурканих токова тада савремене архитектуре, па и као текст за ученијег обичног љубитеља добре, поучне, а занимљиве књиге о граду, грађанима и њиховим сновима о лепоти, о добром месту, о будућим просторима усхићења.

(извод из рецензије мр Миодрага Ференчака)