УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Поставка изложбе у свечаној сали 200, Архитектонског факултета у Београду | Фото: М.Булатовић

Изложба ФИРЕНЦА-БЕОГРАД-ФИРЕНЦА, Косанчићев венац 1941-2015 (Историја у основи пројекта, културно наслеђе и архитектонско пројектовање) одржана је од 12. до 18. новембра 2015. године у свечаној сали 200, Архитектонског факултета у Београду. Изложба је, као и њен пратећи каталог, представила више од двадесет студентских пројеката насталих на основу истраживања спроведених на Департману Архитектуре (ДИДА), Универзитета у Фиренци (Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura), у сарадњи са Архитектонским факултетом у Београду, током школске 2014/15. године.

Сарадња међу факултетима је спроведена са идејом да се промовише и развије међусобно разумевање, заједнички напредак и пријатељство кроз стимулисање и подржавање образовних, професионалних и културних активности и пројеката међу студентима, под менторством њихових наставника.

Тема студентских пројеката је била реконструкција централне зоне Косанчићевог венца у Београду, простора на коме се налазила зграда Народне библиотеке до бомбардовања 1941. године, као и уређење савског приобаља у зони Карађорђеве улице.

Аутори изложбе:
Франћеско Колоти (Francesco Collotti), Универзитет у Фиренци, ДИДА – Департман архитектуре
Мирјана Ротер Благојевић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Припрема изложбе:
Зорица Вуковић и Мишо Рашић у срадњи са Марком Николићем.
У поставци изложбе су учествовали и студенти Архитектонског факултета из Београда: Милош Милићевић, Магдалена Недовић, Сара Петровић и Милица Радеч.

Firenze-Beograd-Firenze_photo_07_900x600

Главна макета простора на коме се налазила зграда Народне библиотеке до бомбардовања 1941. године, у коју је уметнута студентска макета – студенти Costanza Signorini и Giovanni Zorzi | Фото: М. Булатовић

Сарадња је успостављена билатералним споразумом између два универзитета 2009. године, а обновљена је 2015. године (са трајањем од 84 месеца) везано за сарадњу у области архитектуре и урбанизма. Овај споразум предвиђа културне и научне размене, мобилност академског и административног особља, као и заједничке истраживачке активности. Током 2014. године сарадња између ова два универзитета је у области архитектуре и историје града ојачана кроз одржавање радионица у Београду (октобар 2014. и март 2015. године), са студентима Лабораторије пројектовања ДИДА.

У раду на радионицама су учествовали проф. М. Ротер Благојевић, доц. З. Ђукановић и асс. М. Николић, са Универзитета у Београду, као и проф. Ф.Колоти (F.Collotti) са сарадницима З.Вуковић, М.Рашић, Н. Кампанини (N. Campanini) и Ф. Корићели (F. Coricelli) и доцентима Г. Гиованнони (G. Giovannoni), Е.Ангуиллари (E. Anguillari), Е. Тревисиол (E. Trevisiol) и сарадницима К. Одолини (C. Odolini), М. Колето (M. Coletto) и Т. Матеини (T. Matteini) са Универзитета у Фиренци;

Firenze-Beograd-Firenze_photo_01

Са отварања изложбе. Говори Проф. Франћеско Колоти (Francesco Collotti) са Департмана Архитектуре (ДИДА), Универзитета у Фиренци | Фото: И. Ђуришић

Firenze-Beograd-Firenze_photo_19

С лева на десно > Федерико Корићели (Federico Coricelli), Проф. Франћеско Колоти (Francesco Collotti), Мишо Рашић са Департмана Архитектуре (ДИДА), Универзитета у Фиренци и Проф. Мирјана Ротер Благојевић, Магдалена Недовић, Сара Петровић и Милица Радеч са Архитектонског факултета у Београду | Фото: Мишо Рашић

Престављени студентски пројекати, са макетама, су рађени у оквиру две архитектонске лабораторије на Департману за архитектуру Универзитета у Фиренци, у школској 2014-2015. години:
иКад – Интернационални курикулум за архитектонско пројектовање (iCad – International Curriculum on Architectural Design),  Лаборторија Архитектура и град, архитетктонски дизајн (Architecture and Town Lab, Architectural Design), Проф. Франћеско Колоти (Francesco Collotti) и Николо Кампанини (Nicolò Campanini), Мишо Рашић, Зорица Вуковић заједно са курсевима: Урбанистичко пројектовање (Urban Design) – Проф. Ђ. Ђиванони (Giulio Giovannoni), и Пејзажно урбанистичко пројектовање (Urban Landscape Design) – Проф. Е. Ангуилари (Enrico Anguillari)
и
Лаборторија Архитектура и град, архитетктонско пројектовање (Laboratorio Architettura e Città/ Architecture and Town Lab, Progettazione dell’Architettura/Architectural Design), Проф. Франћеско Колоти (Francesco Collotti) и Николо Кампанини (Nicolò Campanini), Федерико Корићели (Federico Coricelli), Мишо Рашић, Зорица Вуковић заједно са курсевима: Пејзажно урбанистичко пројектовање (Urban Landscape Design) – Проф. Теса Матеини (Tessa Matteini) и Урбанистичко пројектовање (Urban Design) – Проф. Ерик Тревисиол (Erich Trevisiol), Кијара Одолини (Chiara Odolini), Матео Колето (Matteo Coletto).

Firenze-Beograd-Firenze_photo_03

Firenze-Beograd-Firenze_photo_04

Firenze-Beograd-Firenze_photo_15

 Студентске макете представљене на изложби | Фото: И. Ђуришић и М. Булатовић

”Различитост и концептуално богатство изложених пројеката показују нова и свежа виђења Косанчићевог венца са остацима уништене Народне библиотеке, једног од најстаријих историјских амбијената Београда, из потпуно различитог угла – визуре младих. Посебна вредност изложбе и каталога су студентске макете нових структура, које су значајно и драгоцено сведочанство различитих методолошких приступа овом пројектном задатку.” рекла је Др Рената Јадрешин-Милић, доцент нашег факултета.

Овде можете да погледате каталог изложбе у целости:

Вредност и значај каталога изложбе су многоструки. Најзначајнији допринос је анализа домаћег контекста и наслеђа кроз примену страних пројектантских концепата и приступа, што такође може да буде водиља за будућу сарадњу у различитим областима заједничког интересовања, као и да обогате образовна искуства наших студената.

Највеће интересовање за ову публикацију и потребу за њом ће свакако показати студенти архитектуре, у Италији и у Србији подједнако. Публикација такође заслужује пажњу образовних кругова који се баве архитектонским и урбанистичким пројектовањем, као и истраживача из других области културе и уметности.

Изложба и њен каталог ће свакако наићи на велико интересовање међу широм публиком, архитектима у пракси, као и истинским љубитељима архитектуре свих професија.” додала је Др Рената Јадрешин-Милић говорећи о каталогу изложбе.

Овде можете погледати више фотографија са изложбе: Facebook album – Изложба Фиренца-Београд-Френца, Косанчићев венац 1941-2015