UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Treća međunarodna akademska konferencija
Mesta i Tehnologije 2016
U korak sa tehnologijama do kognitivnih gradova naglašavajući njihovu bezbednost, održivost, efikasnost, imidž i životnost
14. i 15. april 2016. godine
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i Profesionalno udruženje Urbana Laboratorija Vas pozivaju da učestvujete na Trećoj Međunarodnoj Akademskoj Konferenciji „Mesta i Tehnologije 2016“ koja se bavi temom ”U korak sa tehnologijama do kognitivnih gradova naglašavajući njihovu bezbednost, održivost, efikasnost, imidž i životnost” – Places and Technologies 2016: Keeping up with technologies to create cognitive city by highlighting its safety, sustainability, efficiency, imeagebility and liveability – koja će se održati na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, 14. i 15. aprila 2016. godine.

Predaja apstrakata do 01. decembra 2015. godine.

Cilj konferencije obuhvata prezentaciju i identifikaciju novih saznanja u domenu visokih tehnologija, a koje mogu učestvovati i koje se primenjuju u stvaranju kognitivnih gradova. Diskusija će se razvijati oko aktuelnih izazova okruženja, urbanog i društvenog, kao i etičkih aspekata, a unutar stateškog okvira koji je definisan pojmom kognitivnog grada.

Navedeni cilj ukazuje na neophodnost multidisciplinarnog pristupa problematici i utvrđivanju i uspostavljanju međusobnih veza između pitanja tehnološkog razvoja, zaštite životne sredine i društvenih promena. S obzirom na navedeno, program konferencije i istraživanja biće bazirana na nekoliko akademskih disciplina: tehničko-tehnološke nauke, kognitivne nauke i društveno-humanističke nauke.

Osnovni zadaci konferencije su formirani u nameri da se odgovori na aktuelna pitanja i probleme koji se odnose na:
– budućnost društva i naseljenih mesta,
– dizajn mesta, objekata i infrastrukture u skladu sa novim i budućim potrebama stanovništva,
– unapređenje institucija i sistema regulative kao podrške stvaranja kvalitetnog okruženja za život i
– stvaranje povoljnih razvojnih uslova za inovacije i poslovanje, a u cilju dostizanja odgovarajućeg kvaliteta života.

Imajući u vidu navedene ciljeve i zadatke, teži se istraživanju i sa kritičke pozicije, utvrđivanju značaja i uloge tehnologija u dizajnu i stvaranju zdravih mesta kroz: urbanističko-arhitektonski aspekt, tehnološki aspekt, bezbednosni aspekt, aspekt uprave i društveni aspekt.

Uvodna predavanja:
– Dr Andreas Luible
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Lucern, Švajcarska
– Dr Carlos Smaniotto Costa
Lusofona University, Lisabon, Portugalija
– Saša Begović
3LHD studio, Zagreb, Hrvatska

Info

Sve informacije o konferenciji, temama, pozivu za učešće i registraciji, dostupne su na zvaničnom vebsajtu konferencije: Places and Technologies 2016

Pored toga, informacije možete pratiti i na:
Facebook stranici: https://www.facebook.com/PTConference
Twitter stranici: https://twitter.com/ConferencePT i
LinkedIn stranici: https://www.linkedin.com/company/places-and-technologies

PT-Conference-2014_thumb3_o

PLACES AND TECHNOLOGIES 2014, Arhitektonski fakultet u Beogradu

PT-Conference-2014_naslovna_o

 PLACES AND TECHNOLOGIES 2014 konferencija u svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu