УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Трећа међународна академска конференција
Места и Технологије 2016
У корак са технологијама до когнитивних градова наглашавајући њихову безбедност, одрживост, ефикасност, имиџ и животност
14. и 15. април 2016. године
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет и Професионално удружење Урбана Лабораторија Вас позивају да учествујете на Трећој Међународној Академској Конференцији „Места и Технологије 2016“ која се бави темом ”У корак са технологијама до когнитивних градова наглашавајући њихову безбедност, одрживост, ефикасност, имиџ и животност” – Places and Technologies 2016: Keeping up with technologies to create cognitive city by highlighting its safety, sustainability, efficiency, imeagebility and liveability – која ће се одржати на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, 14. и 15. априла 2016. године.

Предаја апстраката до 01. децембра 2015. године.

Циљ конференције обухвата презентацију и идентификацију нових сазнања у домену високих технологија, а које могу учествовати и које се примењују у стварању когнитивних градова. Дискусија ће се развијати око актуелних изазова окружења, урбаног и друштвеног, као и етичких аспеката, а унутар статешког оквира који је дефинисан појмом когнитивног града.

Наведени циљ указује на неопходност мултидисциплинарног приступа проблематици и утврђивању и успостављању међусобних веза између питања технолошког развоја, заштите животне средине и друштвених промена. С обзиром на наведено, програм конференције и истраживања биће базирана на неколико академских дисциплина: техничко-технолошке науке, когнитивне науке и друштвено-хуманистичке науке.

Основни задаци конференције су формирани у намери да се одговори на актуелна питања и проблеме који се односе на:
– будућност друштва и насељених места,
– дизајн места, објеката и инфраструктуре у складу са новим и будућим потребама становништва,
– унапређење институција и система регулативе као подршке стварања квалитетног окружења за живот и
– стварање повољних развојних услова за иновације и пословање, а у циљу достизања одговарајућег квалитета живота.

Имајући у виду наведене циљеве и задатке, тежи се истраживању и са критичке позиције, утврђивању значаја и улоге технологија у дизајну и стварању здравих места кроз: урбанистичко-архитектонски аспект, технолошки аспект, безбедносни аспект, аспект управе и друштвени аспект.

Уводна предавања:
– Dr Andreas Luible
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Луцерн, Швајцарска
– Dr Carlos Smaniotto Costa
Lusofona University, Лисабон, Португалија
– Саша Беговић
3LHD studio, Загреб, Хрватска

Инфо

Све информације о конференцији, темама, позиву за учешће и регистрацији, доступне су на званичном вебсајту конференције: Places and Technologies 2016

Поред тога, информације можете пратити и на:
Facebook страници: https://www.facebook.com/PTConference
Twitter страници: https://twitter.com/ConferencePT и
LinkedIn страници: https://www.linkedin.com/company/places-and-technologies

PT-Conference-2014_thumb3_o

PLACES AND TECHNOLOGIES 2014, Архитектонски факултет у Београду

PT-Conference-2014_naslovna_o

 PLACES AND TECHNOLOGIES 2014 конференција у свечаној сали Грађевинског факултета у Београду