УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

30/10/2015

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство, ставља на увид јавности.

Комисија предлаже да се др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж, изабере у звање доцента, на Департману за архитектонске технологије, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.


10/11/2015

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Издвојено мишљење в. проф. др Жикице Текића, члана Комисије за писање реферата о пријављеном кандидату за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство, на Департману за архитектонске технологије ставља на увид јавности.

Издвојено мишљење, са наведеним прилозима, и то:
– Тумачење одреднице SCI листа Националног савета за високо образовање,
– Рад објављен у часопису под редним бројем 1, наведен у пријави кандидата,
– Рад објављен у часопису под редним бројем 2, наведен у пријави кандидата,
налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности.