UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_IU_sept

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Master akademske studije Integralni urbanizam 2015/16

Terminski plan - drugi upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se 26. i 27. oktobra 2015. godine. od 10 do 12 sati, u sobi 205 arhitektonskog fakulteta.
 • Isticanje preliminarne rang liste: UTORAK, 27. OKTOBAR 2015. u 18 sati.
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: sreda, 28. oktobar 2015. od 09 do 15 sati i četvrtak, 29. oktobar 2015. od 09 do 11 sati u sobi 215a.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu: četvrtak, 29. oktobar 2015. do 12 sati.
 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: petak, 30. oktobar 2015. od 09 do 12 sati u sobi 215a.
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu: petak, 30. oktobar 2015. do 13 sati.
 • Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na vebsajtu Fakulteta: petak, 30. oktobar 2015. do 14 sati.

Upis kandidata - drugi upisni rok

 • Upis kandidata: petak, 30. oktobar 2015. godine od 14 do 15 sati. Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 30. oktobra 2015. godine, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
 • Prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima: ponedeljak 02. novembar 2015. godine u 10 sati ispred sobe 205.