UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

BAB_Logo120x120

Balkanski arhitektonski bijenale – BAB poziva stručnjake, naučnike, umetnike u oblasti arhitekture, urbanizma, dizajna, umetnosti da uzmu učešće u ovogodišnjoj manifestaciji. Balkanski arhitektonski bijenale – BAB predstavlja tradicionalnu manifestaciju iz oblasti arhitektonsko-urbanističke teorije i stvaralaštva koja se ove godine održava drugi put u periodu od 7. do 14. decembra 2015. godine u prostorijama Jugoslovenske kinoteke u Beogradu uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Inženjerske komore Srbije, Jugoslovenske kinoteke, Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog Fakulteta, Kolektiva za integraciju prostora i arhitekturu – KIPA. BAB je regionalni projekat koji se održava svake druge godine u Beogradu sa vizijom da gostuje i u drugim balkanskim gradovima putem pratećih događaja tokom čitave godine.

Konferencija će se baviti položajem i ulogom arhitekture na Balkanu. Cilj je sagledati okvire u kojima arhitektura Balkana nastaje, odnosno postaviti želje arhitekata, mogućnosti društva i konačne rezultate balkanske arhitekture, u jedan kritički kontekst. Pitanje koje se postavlja je, dakle, to koliko naš naučen i opšteprihvaćen doživljaj arhitekture odgovara našoj svakodnevici. Kao jedan od ciljeva konferencije jeste i formiranje određenih okvira, kao i razmatranje potencijalnih mogućnosti budućeg razvoja arhitekture Balkana. Polazna tačka za takvo razmišljanje svakako trebaju biti mogućnosti naših društava, njihova ograničenja ali i njihove prednosti.

Arhitektura na Balkanu – između vizije i mogućnosti – Realnost balkanske arhitekture – dalje od utopije; – Mogućnosti utopijskog razmišljanja u kontekstu savremenog Balkana; – Low Tech rešenja kao okvir za novi pristup arhitekturi na Balkanu; – Ekologija ka okvir za novu arhitekturu Balkana.

Kritički okvir savremen arhitekture Balkana – Arhitektura Balkana „između kulture i forme“; – Odnos balkanske arhitekture prema dominantnim kulturnim obrascima kraja 20. i početka 21. veka; – Eksperiment kao metod u savremenoj arhitekturi Balkana.

Grad iz arhitekture – Misaoni konstrukti arhitekata, njihovih kreacija, principa, realizacija u gradograđenju; – Koncepti gradova koji su značajni za arhitektonsku teoriju i praksu; – Relacija između arhitektonskog prostora i sveukupnosti gradova kao društvenih, kulturoloških, antropoloških, ekonomskih, političkih artefakata i sistema; – Grad i arhitektura kroz prizmu odnosa čoveka i građanina, potreba i htenja; – Uloga arhitekture u savremenom gradograđenju i istorijskom razvoju gradova. Arhitektura u istoriji Balkana – Balkanski modernizmi u arhitekturi dvadesetog veka; – Pozicija istorije i tradicije u arhitekturi Balkana u dvadesetom veku; – Istorijski razvoj arhitekture Balkana – dominantni uticaji i kulturni konteksti

Radni jezici konferencije: srpski, ruski, francuski, engleski

Sve informacije o ovogodišnjoj konferenciji:
Balkanski arhitektonski bijenale – BAB

Važni datumi

  • produžen rok za slanje apstrakta: 30. oktobar 2015.
  • produžen rok za slanje rukopisa: 15. novembar 2015.
  • produžen rok za slanje finalnih rukopisa: 30. novembar 2015.

Radove slati na:
conference.bab@gmail.com i conference@balkanarchitecturalbiennale.rs

2015_BAB