УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

BAB_Logo120x120

Балкански архитектонски бијенале – БАБ позива стручњаке, научнике, уметнике у области архитектуре, урбанизма, дизајна, уметности да узму учешће у овогодишњој манифестацији. Балкански архитектонски бијенале – БАБ представља традиционалну манифестацију из области архитектонско-урбанистичке теорије и стваралаштва која се ове године одржава други пут у периоду од 7. до 14. децембра 2015. године у просторијама Југословенске кинотеке у Београду уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, Инжењерске коморе Србије, Југословенске кинотеке, Универзитета у Београду – Архитектонског Факултета, Колектива за интеграцију простора и архитектуру – КИПА. БАБ је регионални пројекат који се одржава сваке друге године у Београду са визијом да гостује и у другим балканским градовима путем пратећих догађаја током читаве године.

Конференција ће се бавити положајем и улогом архитектуре на Балкану. Циљ је сагледати оквире у којима архитектура Балкана настаје, односно поставити жеље архитеката, могућности друштва и коначне резултате балканске архитектуре, у један критички контекст. Питање које се поставља је, дакле, то колико наш научен и општеприхваћен доживљај архитектуре одговара нашој свакодневици. Као један од циљева конференције јесте и формирање одређених оквира, као и разматрање потенцијалних могућности будућег развоја архитектуре Балкана. Полазна тачка за такво размишљање свакако требају бити могућности наших друштава, њихова ограничења али и њихове предности.

Архитектура на Балкану – између визије и могућности – Реалност балканске архитектуре – даље од утопије; – Могућности утопијског размишљања у контексту савременог Балкана; – Low Tech решења као оквир за нови приступ архитектури на Балкану; – Екологија ка оквир за нову архитектуру Балкана.

Критички оквир савремен архитектуре Балкана – Архитектура Балкана „између културе и форме“; – Однос балканске архитектуре према доминантним културним обрасцима краја 20. и почетка 21. века; – Експеримент као метод у савременој архитектури Балкана.

Град из архитектуре – Мисаони конструкти архитеката, њихових креација, принципа, реализација у градограђењу; – Концепти градова који су значајни за архитектонску теорију и праксу; – Релација између архитектонског простора и свеукупности градова као друштвених, културолошких, антрополошких, економских, политичких артефаката и система; – Град и архитектура кроз призму односа човека и грађанина, потреба и хтења; – Улога архитектуре у савременом градограђењу и историјском развоју градова. Архитектура у историји Балкана – Балкански модернизми у архитектури двадесетог века; – Позиција историје и традиције у архитектури Балкана у двадесетом веку; – Историјски развој архитектуре Балкана – доминантни утицаји и културни контексти

Радни језици конференције: српски, руски, француски, енглески

Све информације о овогодишњој конференцији:
Балкански архитектонски бијенале – БАБ

Важни датуми

  • продужен рок за слање апстракта: 30. октобар 2015.
  • продужен рок за слање рукописа: 15. новембар 2015.
  • продужен рок за слање финалних рукописа: 30. новембар 2015.

Радове слати на:
conference.bab@gmail.com и conference@balkanarchitecturalbiennale.rs

2015_BAB