UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_UA_sept

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2015/16

Terminski plan - drugi upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se 12. i 13. oktobra 2015. godine. od 10 do 12 sati, u sobi 205 arhitektonskog fakulteta.
 • Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i vebsajtu Fakulteta: utorak, 13. oktobra 2015. godine u 13 sati.
 • ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA: SREDA, 14. OKTOBAR 2015. GODINE, U 14 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU U KABINETU 301
 • Isticanje preliminarne rang liste: SREDA, 14. OKTOBAR 2015. GODINE, U 18 SATI.
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: četvrtak, 15. oktobar 2015. od 09 do 15 sati i petak, 16. oktobar 2015. od 09 do 12 sati u sobi 215a.
 • Uvid u rad: petak 16.oktobar 2015. godine, od 13 do 14 sati u kabinetu 301.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu: petak, 16.oktobar 2015. do 18 sati.
 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: ponedeljak, 19. oktobar 2015. od 09 do 12 sati u sobi 215a.
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu: ponedeljak, 19. oktobar 2015. do 13 sati.
 • Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na vebsajtu Fakulteta: ponedeljak, 19. oktobar 2015. do 14 sati.

Upis kandidata - drugi upisni rok

 • Upis kandidata: ponedeljak, 19. oktobar 2015. godine od 14 do 15 sati. Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 19. oktobra 2015. godine, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
 • Prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima: utorak 20. oktobar 2015. godine u 10 sati ispred sobe 205.