УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 7 – Историја архитектуре и уметности

Обавештење

Предмет:
Курс 7.4. – Историја уметности 2

Обавештавају се студенти друге године основних студија који први пут полажу испит, као и они студенти који поправљају оцену из претходног рока из предмета Курс 7.4. – Историја уметности 2 у среду, 26. августа 2015. у 14.00 часова, треба да понесу следеће:

  1. Идентификациони лист (На листу А4 формата у горњем левом углу написати : Архитектонски факултет Универзитета у Београду, испод навести име и презиме наставника, асистента, наставну годину и семестар у ком је похађан предмет; на средини листа навести назив предмета и у доњем десном углу навести име и презиме студента и број индекса.
  2. Курикулум предмета Курс 7.4 Историја уметности 2
  3. Формулар записника о полагању испита у 2 примерка на којима треба попунити име, презиме и број индекса.

Студенти који не буду донели горе наведену документацију неће моћи да полажу испит.

Из кабинета 231