UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 23.1. – Stručna praksa: Polaganje testa i predaja seminarskih radova i dnevnika prakse

Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 23.1. – Stručna praksa

Obaveštenje za studente 3. godine Osnovnih akademskih studija, predmet Stručna praksa:

  • Polaganje testa iz predmeta Stručna praksa održaće se prema rasporedu ispita u utorak, 25. avgusta 2015. godine u 12.00 časova u salama predviđenim rasporedom.
  • Seminarski rad i dnevnik prakse mogu se predati na samom ispitu, a najkasnije u sredu, 26. avgusta 2015. godine u 11.00 časova u kabinetu 304.

Važne napomene:

  • Obavezno predati potpisan i pečatom overen uput od strane preduzeća u kome je praksa obavljena.
  • Septembarski 1 ispitni rok je jedini rok za polaganje stručne prakse.

Iz kabineta