УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

AF_hodnik_2015

На основу члана 38. став 1. и члана 72. Статута Архитектонског факултета у Београду (”СЛ. Билтен АФ” бр. 80/08, 84/10 и 89/12-пречишћен текст и 98/14) и одлуке Наставно-научног већа бр. 01-645/2-2 од 18.05.2015. године Архитектонски факултет у Београду обавештава заинтерсоване студенте:

Студенти других универзитета, односно других високошколских установа, који су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на уписаном студијском програму основних академских студија архитектуре, могу се уписати на другу годину основних и интегрисаних академских студија архитектуре на Архитектонском факултету у Београду у школској 2015/2016, до броја утврђеног одлуком Наставно-научног већа.

Пријаве за прелаз се подносе Студентској служби (соба 205) у периоду од 01.09.2015. године до 03.09.2015. године, од 10.00-12.00 сати.

Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију:

  • Потврду о положеним испитима са Факултета на коме је кандидат тренутно уписан, односно да је студент оставрио 60 ЕСПБ на уписаном студијском програму;
  • Оверену фотокопију индекса;
  • Студиски програм по коме је студент студирао на другој високошколској установи и
  • Потврду о уплати надокнаде за пријаву за прелаз, у висини од 15.000,00 динара на жиро рачун Факултета бр. 840-1436666-34, позив на број 501.

За додатне информације обратити се Студентској служби на е-маил адресу studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

Секретар Факултета
Зоран Јовић

Документ: обавештење за прелаз студената са других факултета