UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

34. međunarodna letnja škola arhitekture: „Tradicija, kreativnost i održivost“, Motovun 2015

Motovun_Foto_Haslinger_o
Motovun 2014. | Foto © Haslinger

Pozivamo Vas da učestvujete u 34. međunarodnoj letnjoj školi arhitekture

TRADICIJA, KREATIVNOST I ODRŽIVOST

NAD/PODZEMNA INTERPOLACIJA

koja će se održati od 4. do 11. avgusta 2015. godine u Studijskom centru
Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Motovunu (Istra, Hrvatska).

U okviru stalnog ciklusa „Tradicija, kreativnost i održivost“, obrađuju se teme prvenstveno vezane za obnovu istarskih gradova u kontekstu šireg prostora Istre; od urbanih detalja, tematski i po složenosti različitih zadataka za urbane i ruralne celine, do istraživanja i projekata koji su značajni za Istarsku županiju i ovu EU Regiju, a od 2007. godine s izrazitim usmerenjem na koncept održive arhitekture i razvoja.

Proučavanje autentičnih karakteristika unutrašnjosti Istre, njenog jedinstvenog okruženja i vekova arhitekture, biće sprovedeno kako bi se definisali zahtevi turističke trgovine i strategije dizajna u okviru istarskih gradova – kastruma, na primeru Motovuna.

Cilj letnje škole je istraživanje, evaluacija i kreativno tumačenje građevinske tradicije Istre koja nam je zaveštala bogato kulturno, arhitektonsko i urbano nasleđe, u okviru teme „Tradicija i kreativnost“. Delovanjem u Istri letnja škola promoviše ideje, kao i teorijsko i praktično znanje na polju savremenog planiranja, građevinarstva i dizajna. Namera je, takođe, da se deluje kao aktivan učesnik u očuvanju i re/evaluaciji kulturnih dobara, i zaštiti i unapredi čovekovo okruženje.

Istraživanje ovogodišnje letnje škole će se fokusirati na srednjovekovne istarske utvrđene gradove. Tema zahteva formulisanje arhitektonskog programa putem teorijskog istraživanja, kritičke analize i ljudske intervencije u samom gradu. Sva rešenja moraju biti čvrsto zasnovana na regulaciji zaštite kulturnih spomenika. Formiranje programa biće omogućeno putem uvodnih predavanja, stručnih analiza unutrašnjosti Istre i odgovarajuće, ilustrovane literature, a svaki učesnik će dati preliminarni nacrt i model koji će definisati obim projekta.

Svi zainteresovani moći će da prisustvuju predavanjima i prezentacijama u Motovunu, koje su otvorene za javnost, a održavaće se u Studijskom centru Arhitektonskog fakulteta, odnosno na glavnom Trgu Andrea Antico.

Za učestvovanje u 34. međunarodnoj letnjoj školi arhitekture mogu se prijaviti svi zainteresovani nastavnici i studenti. Studenti polaznici letnje škole učešćem ostvaruju 1 ESP bod.

Rok za prijavu učešća je 10. jul 2015. godine.

Predavači

Do sada lista predavača i učesnika obuhvata ljude iz čak 10 država: Danska, Nemačka, Francuska, Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bosina i Hercegovina, Makedonija i Čile.

Pozvani predavači su:
Marianne Ibler, Aarhus
Zoran Jureša, Aarhus
Robert Schild, Aachen, Vienna
Gerald Gaigg, Innsbruck
Lucija Ažman Momirski, Ljubljana
Sanela Klarić, Burch University
Maja Popovac, Univerzitet u Mostaru
Antonio Monaco, Venice
Giuseppe Ballestini, Padova
Ljubomir Miščević, UZFA
Boris Koružnjak, UZFA
Nenad Lipovac, UZFA
Berislav Iskra, Rovinj
Tihomil Kreitmayer, Rijeka

2015_Motovun_02

Dodatne aktivnosti 34. međunarodne letnje škole

05. avgust
8. međunarodni seminar o arhitekturi pasivne kuće u okviru evropskog projekta PASS-NET (IEE), a prvi put u saradnji s Konzorcijem pasivna kuća Hrvatska
5. EPBD, IDES-EDU seminar

06. avgust
10. međunarodni seminar o letnjim školama i radionicama arhitekture
10. međunarodna dečja umetnička radionica

07. avgust
Izložba studentskih radova na kojoj se izlažu radovi prošlogodišnje, 33. međunarodne letnje škole arhitekture Motovun 2014. u Multimedijalnom centru LUKA u Puli.

Kontakt

Red. prof. Ljubomir Miščević, MArch
Voditelj Studijskog centra Motovun
Voditelj Međunarodne letnje škole arhitekture Motovun
Voditelj Konzorcijuma pasivna kuća

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(+385 1) 4639394
(+385) 98 230940
miscevic@arhitekt.hr
motovun@arhitekt.hr
www.arhitekt.hr
www.kpk.hr

(052) 681757 Studijski centar u Motovunu
(052) 681607 hotel Kaštel

2015_Motovun_01
2