UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 10.2. – Tipologija objekata 2: Predaja završnog seminarskog rada i naknadni kolokvijum

Modul 10 – Organizacija prostora

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 10.2. – Tipologija objekata 2

PREDAJA ZAVRŠNOG SEMINARSKOG RADA

Obaveštavaju se studenti da se termin predaje Seminarskog rada pomera na petak, 03. jul 2015. godine od 15.00 do 16.00h, kabinet 252.

Seminarski rad se predaje u štampanoj formi i obavezno šalje u digitalnoj formi (pdf ili word) na e-mail adresu cagic.studio@gmail.com, nije potrebno predavati CD.

NAKNADNI KOLOKVIJUM

Naknadno polaganje kolkovijuma je u petak, 03. jula 2015. godine u 16.00h, kabinet 252.

Pravo na naknadno polaganje kolokvijuma imaju studenti koji nisu polagali neki od kolokvijuma u regularnom terminu uz obavezu da se prethodno prijave na e-mail adresu cagic.studio@gmail.com, sa naznakom koji kolokvijum polažu, najkasnije do četvrtka, 02. jula 2015. godine u 12.00h.

Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor