UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izveštaj sa konferencije

Druga međunarodna akademska konferencije Places and Technologies 2015, održana je u Novoj Gorici (Slovenija) 18. i 19. juna 2015. godine. Skup je organizovan od strane Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Ljubljani – Arhitektonskog fakulteta, Profesionalnog udruženja Urbana Laboratorija iz Beograda i Opšte bolnice “Dr Franc Derganc” iz Nove Gorice.

Konferenciju su otvorili gospodin Matej Arčon, Gradonačelnik Nove Gorice, Prof. dr Ivan Svetlik, Rektor Univerziteta u Ljubljani, Prof. Peter Gabrijelčič, Dekan Univerziteta u Ljubljani – Arhitektonskog fakulteta i Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, Direktorka konferencije Places and Technologies.

Organizacioni odbor konferencije činile su: Prof. dr Eva Vaništa Lazarević Direktorka konferencije, Doc. dr Alenka Fikfak, Regionalna direktorka konferencije, dr Milena Vukmirović Izvršna koordinatorka konferencije, Prim. Nataša Fikfak i Prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić.

PT2015_50-Years-of-ISOCARP
Konferencija Places and Technologies 2015 – segment 50 godina ISOCARP-a

Konferencija je održana sa zapaženim uspehom, kako po pitanju organizacije i pratećih aktivnosti, tako i po pitanju kvaliteta pristiglih i prezentovanih radova kojih je bilo 90. Autori su bili, osim domaćih profesora i naučnika, od kojih su najveći broj činile kolege iz regiona, i kolege iz Velike Britanije, Holandije, Švajcarske, Nemačke, Austrije, Italije, Grčke, Poljske, Rumunije, Litvanije i Letonije.

Imajući u vidu osnovnu temu konferencije – Zdravi gradovi – prezentovani radovi su je problematizovali iz aspekata izgrađenog okruženja, medicinskog aspekta, aspekta savremenih tehnologija i njihove primene, aspekta uprave i društvenog aspekta. Svi abstrakti koji su pozitivno ocenjeni u postupku recenzije, objavljeni su u Knjizi abstrakata (digitalno i štampano izdanje) i u Zborniku radova (digitalno izdanje) i dostupni su na zvaničnoj stranici ovogodišnje konferencije Places and Technologies 2015. Na ovaj način omogućili smo široj naučnoj i stručnoj publici uvid u prezentovane radove. Obezbeđena je i medijska podrška konferencije čiji će sadržaj biti objavljen na web stranici odeljku Media.

PT2015_Opening-ceremony_08
Otvaranje konferencije, Prof dr Peter Gabrijelčič, Dekan Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani, ko-partnera konferencije Places and Technologies 2015

Od pratećih događaja održani su i:

  • Obeležavanje 50 godina od osnivanja ISOCARP-a, a na kome su prisustvovali Prof. dr Pjotr Lorens, potpredsednik ISOCARP-a, gospodin Manfred Srenk, Prof. dr Pedro Garsija i Prof. dr Eva Vaništa Lazarević.
  • Regionalna dekanska radionica na kojoj su prisustvovali predstavnici 24 institucije – fakulteta i instituta, a koja je rezultirala potpisivanjem Memoranduma o saradnji.
  • Promocija međunarodne naučne monografije Capital Cities: Belgrade, Bucharest, Sofia u izdanju TU Graz, a čiji su urednici Prof. dr Grigor Dojčinov, V. Prof. dr Aleksandra Đukić i Doc. dr Katalina Jonita i
  • Sastanak o novim programima EU za finasiranje naučnih projekata koji je rezultirao formiranjem mreže PT Network koja će zajednički raditi na analizi i pripremi naučnih projekata u oblasti kojom se bavi konferencija.
PT2015_50-Years-of-ISOCARP_2
Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, Direktorka konferencije Places and Technologies

Predviđa se da se tema konferencije uspostavi kontinuirano, te nastavlja i narednih godina, prema potrebama i procenama svake godine. Sledeće, 2016. godine se konferencija “vraća” u Beograd, a napravljen je i preliminarni dogovor da 2017. godine bude održana u Sarajevu. Prihvaćena je i inicijativa profesora iz Velike Britanije i Holandije da se paralelno sa konferencijom održava i studentska radionica kao prateće dešavanje i još jedan oblik međunarodne, naučne saradnje.

Povezani tekstovi:
Konferencija: Mesta i tehnologije 2015 (Places and Technologies 2015)
Izveštaj sa konferencije: PLACES AND TECHNOLOGIES 2014
Conference: PLACES AND TECHNOLOGIES 2014

PT2015_Opening-ceremony_07
Otvaranje konferencije Places and Technologies 2015
PT2015_Network-meeting
Rad po sesijama – Nauč. saradnik Dr Milena Vukmirović, Članica Org. odbora konferencije Places and Technologies 2015 sa članovima sesije

Fotografije sa konferencije Places and Technologies 2015 možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta

Foto © Arhitektonski fakultet Univerziteta u Ljubljani

1