UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 2

Predmet:
OASA-12060 – Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade
IASA-12060 – Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade

Predaja finalnog elaborata je u četvrtak, 25. juna 2015. godine u 16.00 časova u kabinetima rukovodilaca sala.

Finalni elaborat sastoji se od listova 2-8, korigovanih u skladu sa komentarima na kolokvijumima, finalno opremljenih i iskotiranih u skladu sa uglednim primerima datim u skriptama predmeta.

Predaja finalnog elaborata moguća je samo u junskom roku.