УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
2015_ZaduzbinaAndrejevic_o

На свечаности у Малој сали Коларчеве задужбине 25. маја 2015, Задужбина Андрејевић је објавила овогодишње конкурсе:

39. Конкурс за објављивање приређених докторских дисертација, магистарских теза, специјалистичких радова и научних студија у библиотекама „Academia“, „Dissertatio“, посебна издања, „Specialis“ и „Educatio“ и

14. конкурс за објављивање приређених мастер радова у библиотеци „Initium“.

Конкурси су у току и трајаће од 28. маја до 30. јуна 2015. године.

Конкурсни материјали и критеријуми налазе се на вебсајту Задужбине Андрејевић, а могу се добити и у Задужбини радним данима од 09.00 до 16.00 часова.

У тачки 4 критеријума и правила за наведене библиотеке наведени су материјали који се достављају уз предлог за уношење научног дела у издавачки план.

За мастер радове – библиотека „Initium“ утврђени су посебни критеријуми, а у тачки 5 наведени су материјали који се предају уз предлог за уношење рада у издавачки план.

Контакт

За пријаву на Конкурсе Задужбине и све остале информације молимо Вас да се јавите Задужбини сваког радног дана од 09.00 до 16.00 часова на телефоне: 011 386-2430, 240-1045, 240-3820.

Задужбина Андрејевић
Држићева 11, Београд
тел:
011-386-2430,
011-240-1045,
011-240-3820
email: zandrejevic@gmail.com
web: www.zandrejevic.rs