УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 7 – Историја архитектуре и уметности

 

Обавештење

Предмет:
Курс 7.3. Историја уметности 1

Обавештавају се студенти II године Основних академских студија који први пут полажу испит, као и они студенти који поправљају оцену из претходног рока из предмета Историја уметности 1 у петак, 29. маја у 12 часова у салама 219-222, треба да понесу следеће:

  1. Идентификациони лист (На листу А4 формата у горњем левом углу написати : Архитектонски факултет Универзитета у Београду, испод навести име и презиме наставника, асистента, наставну годину и семестар у ком је похађан предмет; на средини листа навести назив предмета и у доњем десном углу навести име и презиме студента и број индекса.
  2. Курикулум предмета Курс 7.3. Историја уметности 1
  3. Формулар записника о полагању испита у 2 примерка на којима треба попунити име, презиме и број индекса.

Студенти који не буду донели горе наведену документацију неће моћи да полажу испит.

Из кабинета 231