УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Награде

Фондацијa „Сестре Булајић“
11000 Београд, Студентски трг 1

Београд, 15.05.2015. године
03 Број: 06-2221/4-15

На основу члана 5. Статута Фондацијe „Сестре Булајић“, број: 06-298/4-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондацијe „Сестре Булајић“, на седници одржаној 15.05.2015. године, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЗА ПО ДВА НАЈБОЉА ОДБРАЊЕНА ДИПЛОМСКА РАДА ИЗ АРХИТЕКТУРЕ И ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ ОДБРАЊЕНА НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Расписује се Оглас за доделу новчане награде Фондације „Сестре Булајић“ за по два најбоља одбрањена дипломска рада из архитектуре и физичке хемије одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и Факултету физичке хемије Универзитета у Београду.
На Оглас се могу пријавити кандидати који су у периоду од 15. јуна 2014. године до 15. јуна 2015. године дипломирали на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и Факултету физичке хемије Универзитета у Београду.

Награда, у износу од по 10.000,00 динара нето, доделиће се из средстава Фондације „Сестре Булајић“.

Потребна документација:

  • пријава на Оглас,
  • фотокопија дипломе и личне карте,
  • дипломски рад кандидата.

Рок за подношење пријава је од 15. маја до 30. јуна 2015. године.
Пријаве се подносе Архитектонском факултету и Факултету за физичку хемију.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон 011/3207-426.

Избор дипломских радова обавља Архитектонски, односно Факултет за физичку хемију и предлог одлуке о додели награде достављају Одбору Фондације.

На основу предлога факултета, Одбор Фондације донеће одлуке о додели награде. Одлуку о додели награда уручиће Ректор Универзитета у Београду, дана 09.07.2015. године. Оглас о додели награда објавити на огласној табли и сајту Универзитета у Београду, огласним таблама Архитектонског факултета и Факултета физичке хемије.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Шћепан Миљанић