UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
2015_Coskarenje_o

Obaveštavamo Vas da je u toku drugi arhitektonski konkurs – ĆOŠKARENJE koji organizuje udruženje “Bez Mase” pod pokroviteljstvom Ustanove kulture Parobrod i koje se realizuje na digitalnom portalu za arhitekte WEIGHTLESS.RS. Tema konkursa je privremeno uređenje nedovoljno iskorišćenog javnog prostora.

Lokacija

Platforma na ćošku Jovanove i Višnjićeve ulice.

2015_Coskarenje_Lokacija_o

Pristup

Svaki nedovoljno iskorišćeni javni prostor je potrebno sagledavati kao celinu koja ima svoje posebne potrebe, okolnosti i specifičnosti, ali je takođe potrebno sagledati prostor i kao fragment grada. Lokacija može biti tretirana kroz mobilijar, zelenilo, arhitektonsku instalaciju, skulpturu, osvetljenje, parter, nadstrešnice i slično.

Izvedeno rešenje će biti privremenog karaktera.

Ograničenja

Konkursno rešenje ne sme premašiti budžet od 150 000 dinara. Konstruktivno rešenje ne sme uključivati promene postojećeg partera i zemljane radove. Konkursno rešenje ne sme narušiti prilaz stambenom objektu.

Uslovi

Autor konkursnog rešenja mora biti student arhitekture ili arhitekta mlađi od 30 godina. Autor može biti i pojedinac i grupa autora. Konkursno rešenje mora biti podnešeno registracijom i postavljanjem na WEIGHTLESS.RS platformu.

Konkurs je anoniman.

Kontekst lokacije

Na mestu lokacije nekada se nalazila Jovanova pijaca. Sad je poligon koji pripada prilaznom delu stambenog objekta, a sa druge strane ona atmosferski i fizički pripada platformi koja se nadovezuje na baštu concept store-a Supermarket. Takođe fizički ona je neka vrsta balkona imajući u vidu da se uzdiže iznad pada Višnjićeve ulice.

Korisnici

Lokalno stanovništvo posebno stanari stambenog objekta. Đaci osnovne škole Mika Alas. Posetioci Supermarketa. Zaposleni u okolini. Prolaznici.

Zadatak

Zadatak učesnika konkursa je da tretira javni prostor kao specifično mesto ali i kao deo prostorne celine. Ne traži se univerzalno rešenje za napuštene javne prostore traži se reakcija na konkretno mesto. Predloženo rešenje može biti duhovito, kritički itd, ali mora biti izvodljivo u okviru budžeta od 150 000 dinara.

Propozicije

Jedan tekstualni prilog i četiri A4 .jpg priloga:

  1. tekstualni prilog, od 150 do 250 reči
  2. jedan 3D prikaz, montaža, aksonometrija, render, maketa (medij po izboru) – 1 A4 .jpg prilog
  3. crteži, osnove , izgledi, preseci R 1:50 – 2 A4 .jpg priloga
  4. tabela sa predmerom i predračunom – 1 A4 .jpg prilog

*svi prilozi se postavljaju na http://www.weightless.rs/ položene orijentacije (landscape) .jpg formata A4 dimenzija, 300dpi ,uključujući i tabelu. Samo se tekstualni prilog ukucava.

Datumi

Raspisivanje konkursa: 04. maj 2015.
Postavljanje pitanja: info@weightless.rs
Zatvaranje konkursa: 05. jun 2015.
Objava rezultata na izložbi pristiglih radova na Mikser festivalu: 07. jun 2015.

Žiri

01. predsednik žirija – dr Vladimir Milenković, arhitekta
02. Marko Stanković, vajar
03. Irena Gajić, arhitekta
04. Kosta Andrić, opština Stari Grad

Nagrade

  • Prva nagrada – Izvođenje projekta u vremenskom periodu od 6 meseci od objave rezultata*
  • Druga nagrada – iPod shuffle
  • Počasne nagrade

*prvonagrađeni autor se obavezuje na saradnju tokom izvođenja projekta

Dokumentacija

Celokupnu dokumentaciju za izradu konkursa možete preuzeti na:
http://weightless.rs/competitions/2/coskarenje

Parobrod_Weightless_Logos_o

1