УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
2015_ArhUrbposleIIsvetskograta_o

Конференција

Архитектура и урбанизам после Другог светског рата
Заштита као процес или модел

12. новембар 2015.

Организација: Завод за заштиту споменика културе града Београда, под покровитељством Скупштине града Београда

Изградња и обнова градова после Другог светског рата представља посебан сегмент културног наслеђа многих европских држава. Архитектура и урбанизам овог периода на нашим просторима имали су динамичан развојни пут. Током последњих деценија 20. века па до данас, ниједно значајно остварење послератног периода није остало непримећено, било да се ради о стручним текстовима или додели престижних награда.

Међутим, недовољно или непотпуно проучавање савременог архитектонског стваралаштва у односу на стваралаштво ранијих епоха временом је довело до проблема вредновања и изостанка јасно дефинисаних вредносних судова и компаративних параметара на основу којих је неко дело могуће валоризовати. Парадокс који прати истраживање и тумачење послератне архитектонске продукције у нашој средини добио је посебну „тежину“ изазвану специфичним социополитичким контекстом у којем се та архитектура развијала и стварала.

За дефинисање принципа заштите послератног архитектонског наслеђа најважније је јасно одређивање значаја појединачних објеката и урбанистичког концепта, односно њихове вредности у односу на друге заштићене објекте исте или сличне категорије. Ова чињеница посебно добија на значају у светлу актуелне грађевинске политике углавном базиране на интензивном преправљању објеката и њиховом неповратном нарушавању или нестанку. Презентовањем нових сазнања и истраживања о урбаном развоју из периода после 1945. године чинимо значајан, а понекад и пресудан корак да управо наслеђе из свих историјских слојева остане сачувано за будуће генерације.

Циљ Конференције је, дакле, да се сагледају и преиспитају досадашњи стручни ставови о значају очувања послератне архитектуре и урбанизма. Циљ је, такође, и формирање чврстог референтног оквира за дефинисање нове политике заштите и ревалоризацију материјалног културног наслеђа заснованог на временској дистанци, културно-историјској и социо-антрополошкој анализи, документованости и критеријумима који се тичу архитектонског и урбанистичког квалитета, идејне и техничке иновативности и самосвојности дела.

Теме

 • Архитектура и урбанизам као сведок времена
 • Нови Београд – од идеје до остварења
 • Очување и заштита послератног градитељства – став или интерес
 • Конзервација у служби одрживог развоја
 • Презентација послератне архитектуре

Рокови

 • Први позив: 01. април 2015.
 • Достављање апстракта: 11. мај 2015.
 • Обавештење о прихватању апстракта: 25. мај 2015.
 • Достављање радова: 31. јул 2015.
 • Обавештење о прихватању радова и начина презентације: 07. септембар 2015.
 • Конференција: 12. новембар 2015.

Организациони одбор

Александра Шевић, помоћник директора Завода за заштиту споменика културе града Београда
Нада Живковић, Завод за заштиту споменика културе града Београд
Јасна Цветић, Завод за заштиту споменика културе града Београд
Саша Михајлов, Завод за заштиту споменика културе града Београд
Ивана Весковић, Завод за заштиту споменика културе града Београд

Научно стручни одбор

проф.др Владимир Мако, Универзитет у Београду,Архитектонски факултет
проф.др Иван Рашковић, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
проф.др Марија Маруна, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
др Предраг Марковић, Институт за савремену историју, Београд
др Марина Павловић
Нела Мићовић, Директор Завода за заштиту споменика културе града Београда
Вера Павловић, Завод за заштиту споменика културе града Београда
Нада Живковић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

Информације

Завод за заштиту споменика културе града Београда
Директор Нела Мићовић, дипл. археолог
Калемегдан 14, 11000 Београд

За све додатне информације:
Нада Живковић,
тел: 011/3287-557, локал 118
моб: 065/41-555-46
e-mail: konferencija@beogradskonasledje.rs