UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 3

Predmeti:
Kurs MASU M4.2. – Master teza 2014/15
Kurs MASU M4.3. – Master projekat 2014/15

Mentori sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:
dr Marija Maruna, vanredni profesor
dr Ksenija Lalović, vanredni profesor
dr Danijela Milovanović Rodić, docent
dr Ratka Čolić, docent

Mentori sa Tehničkog univerziteta u Berlinu:
Dr Josefine Fokdal
Dipl.-Ing. Carsten Zehner

Saradnici: Aleksandra Đorđević, Jelena Radosavljević, Jovana Bugarski, Ana Dušmanović, Ana Zorić

Radionica 3:

Zajednička radionica studenata Master programa Integralni urbanizam sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Master programa Urbani menadžment sa Tehničkog univerziteta u Berlinu.

U periodu od 17. do 29. aprila 2015. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održana je radionica sa temom “Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa/ Resilient Cities: Disaster Risk Management na kojoj su učestvovali studenti druge godine Master akademskih studija “Integralni urbanizam” sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i studenti master programa “Urbani menadžment” sa Tehničkog Univerziteta u Berlinu pod vođstvom zajedničke grupe mentora sa oba fakulteta, uz podršku GIZ/AMBERO-ICON projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem u Srbiji”, na studiji slučaja opštine Obrenovac. Radionica je realizovana kroz neposrednu saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave, javnih preduzeća i civilnog sektora ove opštine.

2015_MASU_M4_2_M4_3_workshop3_01_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 3

Tokom radionice su izrađeni konceptualni predlozi za unapređenje otpornosti grada zasnovani na UNISDR metodološkom pristupu upravljanja rizikom od katastrofa (UNISDR izveštaj: Kako gradove učiniti otpornijim?). U radu studenata je učestvovao i prof. dr Zoran Keković, redovni profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i predsednik Centra za upravljanje rizicima i upravljanje krizama. Rezultati radionice su predstavljeni 28. aprila u Obrenovcu predstavnicima lokalne samouprave.

2015_MASU_M4_2_M4_3_workshop3_04_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 3

Održana radionica predstavlja deo Master projekta studenata druge godine Master programa Integralni urbanizam čiji konačni rezultati će biti prikazani na izložbi i odbrani završnih radova početkom jula 2015.godine na Arhitektonskom fakultetu.

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2

2015_MASU_M4_2_M4_3_workshop3_02_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 3
2015_MASU_M4_2_M4_3_workshop3_06_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 3
2015_MASU_M4_2_M4_3_workshop3_05_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 3