УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

Обавештење

Предмет:
Курс 23.1. – Стручна пракса

Стручна пракса на градилишту или у пројектном бироу обавља се у трајању од 120 радних сати (15 радних дана), односно 3 недеље, током јула и прве половине августа месеца. Пројектно или грађевинско предузеће студенти бирају сами, за шта прилажу одговарајућу потврду. Праксу је могуће обавити и у иностранству (у организацији IAESTE-а или у сопственој организацији).

Поступак:

  • пријављивање се врши на формуларима који се набављају у књижари факултета или преузимају са сајта факултета
  • на истом формулару треба оверити писмену потврду фирме која прима студента на праксу (печат и потпис овлашћеног лица у фирми)

Предаја оверених потврда студената III године за обављање стручне праксе, као и додела упута за праксу обавиће се 25. маја 2015. у термину који ће бити накнадно објављен.

За сва додатна обавештења обратити се наставницима на вежбама и предавању из Организације грађења.

Из кабинета

ПРИЈАВА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ: КУРС 23.1.