UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 1 i materijali

Predmet:
OASA-11050 Materijali i fizika zgrade
IASA-11050 Materijali i fizika zgrade

Studenti ponovci prve godine koji polažu samo deo ispita iz arhitektonske fizike, kao i studenti koji polažu ispit “Materijali u arhitekturi” po prethodnom nastavnom planu i programu, u aprilskom ispitnom roku će ispit polagati u sali 218. Ostali studenti mogu da se slobodno rasporede u druge sale predviđene za održavanje ispita u aprilskom roku.

Iz kabineta