UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izložba

Pozivamo Vas na izložbu radova studenata II godine Master studija 2014/15. povodom 50. godišnjice osnivanja ICOMOS-a i 18. aprila – međunarodnog dana spomenika i spomeničkih celina:

OD KLASICIZMA DO SECESIJE
Javne građevine

Svečana sala (200) Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, od 15. do 22. aprila 2015. godine.

Na izložbi će biti prezentovani radovi studenata druge godine Master akademskih studija arhitekture, jesenji semestar šk. 2014/15. godine, sa izbornog predmeta OD KLASICIZMA DO SECESIJE – stilske transformacije arhitekture u Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka, rukovodioca prof. dr Mirjane Roter Blagojević i saradnika ass. dr Marka Nikolića.

Na izložbi će biti prikazani radovi koji sadrže studentske analize i prikaze oblikovanja najznačajnijih javnih građevina u Beogradu u 19. i početkom 20. veka – Grčka kraljica, Prva varoška bolnica,Stari dvor, Ministarstvo pravde, Oficirski dom, Prva srpska opservatorija, Beogradska zadruga, Novi dvor i Telefonska centrala – dela najznačajnijih arhitekata toga doba, Jovan Francl, Aleksandar Bugarski, Svetozar Ivačković, Jovan Ilkić, Milorad Ruvidić, Dimitrije Leko, Andra Stevanović, Nikola Nestorović, Stojan Titelbah i Branko Tanazević.

2015KlasicizamSecesija_o