UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Reworking_Logo02_o

3. Međunarodna konferencija sa pratećom izložbom radova o arhitekturi:

O ARHITEKTURI – OBNOVITI GRADOVE OBNOVOM ARHITEKTURE
(ON ARCHITECTURE – REWORKING THE CITY THROUGH NEW ARCHITECTURE)

Beograd, 02 – 17. decembar 2015
(izložba 02 – 17. decembar, konferencija 03 – 04. decembar 2015. godine)
SANU – Galerija nauke i tehnike, Đure Jakšića 2

KONFERENCIJA
Živimo u doba neverovatne urbanizacije bez presedana u dosadašnjem razvoju. Kako ćemo kontrolisati tempo urbanog rasta, kako kreirati arhitekturu i ostvariti mesto za dobar život kao i kontrolu kvaliteta okruženja je jedan od izazova koji će definisati 21 vek. Takođe, to je prilika da se kreira životni prostor koji je pametniji, efikasniji, više održiv, jednak i sigurniji.

Na izazove današnjeg vremena odgovor je u multidisciplinarnom pristupu i spoju nauke, umetnosti i tehnologije, novom metodološkom pristupu u zaštiti nasleđa, kao i primeni novih tehnologija u kreiranju objekata.

U susret tome odgovorićemo na teme:
 Izvori arhitekture
 Nova arhitektura
 Inspiracija arhitekture (u nasleđu i istoriji; u novomedijskim tehnologijama)
 Zaštita baštine i vraćanje tradiciji
 Preoblikovanje arhitekture i grada
 Novi mediji u umetnosti i arhitekturi
 Uloga novih tehnologija (nanotehnologija, robotika)
 Istraživanja za buduće gradove
 Održivost i održiva arhitektura
 Pametan razvoj, pametna kuća, štampana kuće (3D-printed houses)

IZLOŽBA
Teme konferencije su istovremeno teme izložbe. Projektima, crtežima, istraživanjima, fotografijama, odgovoriti na teme. Poziv je upućen arhitektima, urbanim dizajnerima, umetnicima, teoretičarima, istoričarima umetnosti.

VAŽNI DATUMI 2014
30. januar – Prvi poziv
30. maj – Predaja Apstrakta 250-300 reči
10. jun – Predaja Prijave za izložbu (sa ilustracijom i kratkim opisom rada, 70-100 reči)
15. septembar – Preliminarna predaja radova za izložbu
01. oktobar – Predaja finalnog rada za Konferenciju
20. novembar – Predaja finalnih radova za izložbu

Apstrakte za konferenciju (250-300 reči) i/ili prijave za izložbu (sa ilustracijom rada i kratkim opisom 70-100 reči) možete poslati na adresu info@strand.rs.

REALIZACIJA
STRAND – Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice

O realizovanim konferencijama kao i drugim projektima više informacija pogledajte na:
http://www.strand.rs/conference.html
http://www.strand.rs/project.html

PRVI POZIV ZA KONFERENCIJU