UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Raspisuju se izbori za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu 2014/15

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
STUDENTSKI PARLAMENT

Na osnovu člana 7. i člana 10. Pravilnika o radu Studentskog parlamenta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i člana 9. Poslovnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, Studentski parlament, na sednici održanoj 28.03.2015. godine, donosi

ODLUKU

 1. Raspisuju se izbori za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu, predstavnika Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, za školsku 2014/2015. godinu.
 2. Prijava kandidata za delegata iz tačke 1. ove Odluke vršiće se od 06.04.2015. godine do 17.04.2015. godine, u prostorijama Studentskog parlamenta Fakulteta, od 12,00 do 14,00 časova. Pravo da budu na listi za izbor delegata imaju svi studenti Fakulteta koji podnesu pisanu podršku najmanje pedeset studenata Fakulteta i pisanu saglasnost da prihvataju kandidaturu, na obrascima koje će utvrditi Studentski parlament.
 3. Glasanje za delegata iz tačke 1. ove Odluke vršiće se dana 20.04.2015. godine od 10,00 do 14,00 časova. Glasanje je tajno i biće obavljeno u auli Fakulteta, a rezultati glasanja će biti objavljeni najkasnije do 21.04.2015. godine do 14,00 časova.
 4. Komisiju za sprovođenje izbora čine:
  – predsednik Studentskog parlamenta,
  – Student prodekan i
  – prodekan za nastavu Fakulteta
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Studentskog parlamenta
Savić Tijana