UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izložba + predavanja + okrugli sto

Život na ivici. Stanovanje beogradskih Roma 1919-1941
07-29. april 2015. godine

Autori: dr Zlata Vuksanović-Macura i prof. dr Vladimir Macura
Organizator: Odbor SANU za proučavanje života i običaja Roma

Izložba

U utorak, 7. aprila 2015. godine, u Galeriji nauke i tehnike SANU (Đure Jakšića br. 2, Beograd) u 19.00 časova, biće otvorena izložba „Život na ivici. Stanovanje beogradskih Roma 1919-1941“ autora dr Zlate Vuksanović-Macure i prof. dr Vladimira Macure. Organizator je Odbor SANU za proučavanje života i običaja Roma.

Izložba prikazuje naučno argumentovane činjenice o uslovima stanovanja Roma u međuratnom Beogradu. Predstavljena je stambena situacija Roma koji su živeli u nekoliko najpoznatijih sirotinjskih naselja – Jatagan mala, Pištolj mala, Marinkova bara, Orlovska na Čuburi itd. Postavka obuhvata bogat arhivski materijal, od planova i karata, preko fotografija i crteža, do službenih prepiski i ličnih pisama.

Izložbeni materijal najvećim delom potiče iz Istorijskog arhiva Beograda, Muzeja grada Beograda, Etnografskog muzeja u Beogradu i Narodne biblioteke Srbije.

Deo fotografija je ustupio Miloš Jurišić iz svoje značajne kolekcije o Beogradu. Korišćeni su i podaci iz dokumenata koje je istoričar Milovan Pisari pronašao u Arhivu Jugoslavije.

Deo materijala skupljen je u romskim naseljima gde i danas postoje artefakti koji se odnose na međuratni period. Podloga izložbe i izvor dela izložbenog materijala je knjiga dr Zlate Vuksanović-Macure „Život na ivici: stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941“.

Postavka u Galeriji nauke i tehnike SANU je deo širih aktivnosti povodom obeležavanja 8. aprila, Međunarodnog dana Roma. Pored izložbe, u GNT SANU biće organizovan i prateći program u vidu ciklusa od šest stručnih predavanja i okrugli sto.

Predavanja

U okviru izložbe biće održan XI memorijalni ciklus predavanja „Akademik Aleksandar Despić“. Predavanja su grupisana u dve sesije:

Prva sesija – sreda, 15. april 2015. u 18:00 časova
• Funkcionalne karakteristike romske kuće – dr Zlata Vuksanović-Macura
• Uništavanje romskih naselja tokom Drugog svetskog rata – dr Milovan Pisari
• Stanovanje Roma u doba socijalizma – prof. dr Sreten Vujović

Druga sesija – četvrtak, 16. april 2015. u 18:00 časova
• Stanovanje i naselja Roma danas – prof. dr Vladimir Macura
• Romska naselja nekad i sad: Pištolj mala i Gazela – Živojin Mitrović
• Strategija za inkluziju Roma u Srbiji i Strategija Evropa 2020 – dr Goran Bašić

Okrugli sto

Sreda, 22. april 2015. u 18:00 časova

Radi prepoznavanja postojećih praksi, formulisanja preporuka za preduzimanje adekvatnih i efikasnijih mera na terenu, posebno za uspešniji proces legalizacije romskih naselja, predviđeno je organizovanje okruglog stola na kome će se diskutovati o ovim temama. Cilj okruglog stola jeste da se u otvorenoj i kompetentnoj diskusiji iznesu predlozi mera na polju stanovanja, koje mogu biti relevantne za planiranu nacionalnu Strategiju inkluzije Roma 2015-2025.

Mesto

GALERIJA NAUKE I TEHNIKE SANU
Đure Jakšića 2, Beograd
www.sanu.ac.rs

Radno vreme galerije
ponedeljak – petak: 10 – 20 časova
subotom: 10 – 15 časova
nedeljom zatvoreno

Ulaz slobodan!