УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Hotel_Sumarice_o
Хотел Шумарице, Крагујевац

Међународни научно-стручни скуп

Поштоване колеге,

Позивамо Вас да учествујете у Међународном научно-стручном скупу 11. летњој школи урбанизма, која се одржава 14-16. маја 2015. у хотелу “Шумарице” у Крагујевцу.

Теме 11. Летње школе урбанизма су:

  1. ПЛАНСКИ ОСНОВИ (израда просторне и урбанистичке документације као основ за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и сл.)
  2. УРБАНЕ ПОЛИТИКЕ (Да ли је урбани развој део политике развоја наше Земље; Да ли урбанистичко-планерска струка има „своју“ урбану политику; Шта треба урадити да се схвати и прихвати да је урбани развој предуслов свих осталих развојних политика (привредне, социјалне, културолошке, технолошке…); Шта би требало да обухвата урбана политика, према искуствима?)
  3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И ЗАКОНА О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ

Скуп је под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Инжењерске коморе Србије, а у организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода у сарадњи са GIZ/AMBERO/ICON пројектом.

Радови за скуп се раде и излажу на српском језику. Сваки учесник скупа добија одштампани зборник, који поседује ISBN и COBISS.SR-ID.

Сва даља упутства и обавештења биће постављена на веб страници Удружења урбаниста Србије: http://www.uus.org.rs/.

Рокови

Рок за доставу назива рада и апстракта: 16. март 2015. године
Рок за доставу текста рада: 20. април 2015. године

Контакт

Контакт особа за све информације:
Светлана Јаковљевић
тел: +381 11 33 47 418
моб: +381 63 81 05 864
e-mail: urbanist@EUnet.rs

УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ
Београд, Кнеза Милоша 9