УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

06/03/2015

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Душан Игњатовић, дипл.инж.арх, изабере у звање доцента, на Департману за артхитектонске технологије, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба стручно-уметничких остварења кандидата Душана Игњатовића, дипл.инж.арх, биће отворена у четвртак, 12. марта 2015. године, у 18,00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 18. марта 2015. године.