UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

IDM_logo

BMWFW_logo

Austrijsko ministarstvo za nauku i istraživanje (Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa) dodeljuju po drugi put Danubius Young Scientist Award. Želja Ministarstva je da podstakne mlade naučnike/naučnice da istraže pitanja i teme koji su specifično vezani za Dunavsku regiju.

Predviđeno je 14 nagrada za po jednog mladog naučnika/naučnicu iz po jedne zemlje članice Evropske strategije za Dunavsku regiju: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Mađarske, Moldavije, Nemačke, Rumunije, Slovačke, Srbije i Ukrajine. Nagrada iznosi 1.200,00 € po dobitniku/dobitnici.


Na konkurs se šalju sledeća dokumenta:

  • izvod naučnog rada kandidata/kandidatkinje dužine 3 do 5 stranica (na primer: doktorske disertacije, naučnog dela ili publikacije i sl, na engleskom),
  • izjava dužine polovine stranice u kojoj se objašnjava značaj rada kandidata/kandidatkinje za Dunavsku regiju, odnosno značaj izvan nacionalnog okvira (na engleskom),
  • biografija kandidata/kandidatkinje (maksimalno 3 stranice, na engleskom),
  • kopija dokumenta koji potvrđuje najvišu akademsku titulu (kao potvrda da je ispunjen kriterijum da nije prošlo više od 5 godina nakon sticanja doktorske diplome; ovaj dokument ne mora da bude na engleskom).

Kandidata/kandidatkinju predlaže njegova/njena matična članica Univerziteta u Beogradu: fakultet ili institut. Prijave moraju biti na engleskom i u elektronskom formatu.

Prijave poslate direktno Dunavskoj rektorskoj konferenciji neće biti razmatrane.

Prijave se mogu podneti isključivo u elektronskom formatu na adresu markov@rect.bg.ac.rs do 15. marta 2015. godine u 13:00h.

Žiri Univerziteta u Beogradu će razmotriti prispele prijave i proslediti tri najbolja rada sa različitih jedinica Univerziteta u Beogradu međunarodnom žiriju koji će doneti konačnu odluku. Najviše rangirani kandidat iz svake zemlje EU strategije za Dunavsku regiju će biti dobitnik ili dobitnica nagrade.

Detaljne uslove konkursa možete pogledati ovde.